Σχετικά με το έργο STEAM UP

Το πρόγραμμα Steam Up διερευνά την δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ατμού και στοχεύει να διευκολύνει την εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτουν από τους ενεργειακούς ελέγχους σε κτίρια βιομηχανίας.

Δράσεις πάνω στην εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα ατμού έχουν ληφθεί και στο παρελθόν χωρίς όμως επιτυχία γιατί:

  1. εν σχεδιάζονται και δεν υλοποιούνται ειδικά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας.
  2. εν υπάρχει τεχνική γνώση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλη την παραγωγική αλυσίδα.
  3. εν υπάρχει κατάλληλη οργανωτική δομή που να υποστηρίζει την εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα Steam Up ‘απαντάει’ στα παραπάνω θέματα με:

  1. Την δημιουργία σχεδίων υλοποίησης με μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας πάνω σε δίκτυα ατμού σύμφωνα με τα αποτελέσματα 75 λεπτομερών ενεργειακών ελέγχων σε κτίρια βιομηχανίας,
  2. Την διάχυση γνώσης και εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου προσωπικού, 500 ενεργειακών επιθεωρητών, τε
  3. χνικών, διοικητικού προσωπικού και ESCOs πάνω στον ατμό,
  4. Την αλλαγή του τρόπου σκέψης της διοίκησης των βιομηχανιών και την λήψη αποφάσεων με βάση την ορθολογική διαχείριση ενέργειας.