Στοιχεία επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στο πρόγραμμα Steam Up παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο  της χώρας που σας ενδιαφέρει

Greece:

Ifigeneia Farrou
CRES
Phone +30210 6603300
Email:ifarrou@cres.gr

Germany:

Andreas Weber
Adelphi
Tel: +49 (30) 89 000 68 - 551
E-Mail: weber@adelphi.de

Austria:

Gabriele Brandl
Austrian Energy Agency
Phone +43 (0)1-586 15 24 - 0
E-Mail: office@energyagency.at

Czech Republic:

Michael ten Donkelaar
ENVIROS, s. r. o.
Phone +420 284 007 498
E-mail: michael.tendonkelaar@enviros.cz

Spain:

Francisco Puente
Escan s.l.
Phone: +34 913232643
E-Mail: fpuente@escansa.com

Italy:

Walter Cariani
ISNOVA
Phone 06/30483055
Email:wen.guo@isnova.net

Denmark:

Eric Gudbjerg
Aura Energi
Phone 87 92 55 88
Web: nmr@aura.dk

The Netherlands:

Eugénie Baldé
Netherlands Enterprise Agency
Phone +31 88 602 50 00
E-Mail: eugenie.balde@rvo.nl