Φιλοδοξία

Στόχος του προγράμματος Steam Up

Το πρόγραμμα Steam Up στοχεύει στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε μεγάλες βιομηχανίες. Εστιάζει σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ατμό και συστήματα ηλεκτροκινητήρων, οι οποίες έχουν και τις υψηλότερες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας (αποτελούν σχεδόν το 70% του συνόλου του βιομηχανικού τομέα).

Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες του παρελθόντος και προσφέρει μια καινοτόμα προσέγγιση που σχετίζεται με το υψηλό επίπεδο διαχείρισης, υποστηριζόμενη από λεπτομερείς ενεργειακές επιθεωρήσεις και εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Στα πλαίσια του προγράμματος, το Steam Up επιδιώκει να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενεργείας της τάξης των 55,6 GWh ανά έτος. Μακροχρόνια, φιλοδοξία είναι να καλύψει όλες τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενεργείας στην βιομηχανία και να συμβάλει σε μια καθαρή και ενεργειακά επαρκή Ευρωπαϊκή Βιομηχανία.