About Steam Up

Steam Up sigter specifikt på effektivitetspotentialet i dampsystemer. Projektet er designet til at bygge bro mellem lovende resultater af et energisyn på den ene side, og implementering af omkostningseffektive foranstaltninger, som er lette at gennemføre, på den anden side.

Tidligere bestræbelser på at vurdere dette potentiale er mislykkedes, men de væsentligste hindringer er klart identificeret:

  1. Ingen oplagte business cases
  2. Utilstrækkelig teknisk ekspertise om energieffektivitet gennem hele projektet
  3. Ingen støtte i organisationernes struktur Steam Up vil overkomme disse barrierer ved

Steam Up vil overkomme disse barrierer ved:

  1. At opbygge en business case på baggrund af 75 dybdegående energisyn af dampsystemer, der bygger på den nyeste dampteknologi og -ekspertise, omfatter ikke-energimæssige fordele, og reducerer de organisatoriske omkostninger ved at levere integrerede løsninger til implementering og rapportering;
  2. Et program til opbygning af kapacitet, der omfatter uddannelse og coaching af over 500 energirådgivere, ESCO’er, interne energiansvarlige i virksomhederne og uddannelsesudbydere inden for energistyring;
  3. At ændre beslutningstagernes adfærd i virksomhederne, så energieffektivitet bliver indarbejdet i ledelsesstrukturen.