Over Steam Up

Steam Up is specifiek gericht op het efficiëntiepotentieel van stoomsystemen. Het project is ontworpen om een brug te slaan tussen enerzijds de veelbelovende audit resultaten, en anderzijds de implementatie van kosteneffectieve en eenvoudig te implementeren maatregelen.

In het verleden zijn pogingen hiertoe vaak mislukt, maar de hindernissen zijn wel duidelijk:

  1. Een goede business case ontbreekt
  2. Er is in de totale keten onvoldoende technische expertise m.b.t. energie-efficiëntie.
  3. Een ondersteunende organisatiestructuur ontbreekt

Steam Up doorbreekt deze barrières door:

  1. Een programma voor capaciteitsopbouw dat bestaat uit trainingen en ‘coaching-on-the-job van meer dan 500 energieauditors, ESCO’s, interne energiemanagers en aanbieders van energy management opleidingen.
  2. Een programma voor capaciteitsopbouw dat bestaat uit trainingen en ‘coaching-on-the-job van meer dan 500 energieauditors, ESCO’s, interne energiemanagers en aanbieders van energy management opleidingen.;
  3. Gedragsverandering bij de degenen die de beslissingen maken bij bedrijven m.b.t. het opnemen van energie-efficiënte in de managementstructuur..