Online δήλωση περί προστασίας δεδομένων για την ιστοσελίδα www.steam-up.eu

Εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας και επιθυμούμε να αισθάνεστε ασφαλείς σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Λαμβάνουμε την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σοβαρά υπόψη. Επιθυμία μας είναι να γνωρίζετε πότε συλλέγουμε συγκεκριμένα δεδομένα και με ποιον τρόπο τα χρησιμοποιούμε. Στη συνέχεια σας εξηγούμε τον τρόπο, την έκταση και τους σκοπούς της συλλογής και χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να έχετε ανά πάσα στιγμή μέσω της ιστοσελίδας μας.

Προς διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τα δεδομένα σας θα προστατεύονται με κάθε επιμέλεια από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση και δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς εξουσιοδότηση.

Ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή γενικά σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνετε στον (εξωτερικό) υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας (βλ. στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

I. Επωνυμία και διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος υπό την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και άλλων εθνικών νόμων περί προστασίας δεδομένων των κρατών-μελών, καθώς και σχετικών νομικών διατάξεων περί προστασίας δεδομένων, είναι η:

adelphi
Alt-Moabit 91
10559 Βερολίνο
Γερμανία

Τηλ. +49 (30) 8900068-0
Φαξ +49 (30) 8900068-10
E-mail: office@adelphi.de
Ιστοσελίδα: https://www.adelphi.de

II. Επωνυμία και διεύθυνση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του υπευθύνου επεξεργασίας είναι ο:

Sema Karakas
c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Thielenplatz 3
30159 Ανόβερο
Γερμανία

Τηλ. +49 (511) 330603-26
e-mail: privacy@adelphi.de
Ιστοσελίδα: https://www.althammer-kill.de

III. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

1. Έκταση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στην ουσία, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στους χρήστες μας μόνο στον βαθμό που αυτό απαιτείται για τη δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας, καθώς και για τη διάθεση του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στους χρήστες μας πραγματοποιείται τακτικά μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη. Εξαίρεση ισχύει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν καθίσταται για πραγματικούς λόγους δυνατή προηγούμενη παροχή συγκατάθεσης και η επεξεργασία των δεδομένων διέπεται από νομικές διατάξεις.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ.

Κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασης, της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ. Το ίδιο ισχύει και για διαδικασίες επεξεργασίας, οι οποίες απαιτούνται για να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της εταιρείας μας, νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ.

Για την περίπτωση που η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο δ του ΓΚΠΔ.

Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία μας ή τρίτος, και έναντι των συμφερόντων αυτών δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, τότε νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.

3. Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων διαγράφονται ή αφαιρείται η προσβασιμότητα σε αυτά, εφόσον δεν συντρέχει ο σκοπός της αποθήκευσής τους. Αποθήκευση των δεδομένων μπορεί να γίνει, εάν αυτή προβλέπεται από τον Ευρωπαίο ή εθνικό νομοθέτη στους ισχύοντες κατά το δίκαιο της Ένωσης κανονισμούς, νόμους ή άλλες διατάξεις, στις οποίες υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Αφαίρεση της προσβασιμότητας στα δεδομένα ή διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται και στην περίπτωση που παρέλθει η κατά τα καθιερωμένα προβλεπόμενη προθεσμία αποθήκευσης, εκτός εάν υφίσταται απαίτηση για περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων για τη σύναψη ή εκτέλεση συμβάσεως.

IV. Διάθεση της ιστοσελίδας και δημιουργία αρχείων καταγραφής

1. Περιγραφή και έκταση της επεξεργασίας δεδομένων

Σε κάθε επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, το σύστημά μας συλλέγει αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες από το σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή που πραγματοποιεί την επίσκεψη.

Σε αυτήν την περίπτωση συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα:

 • Πληροφορίες σχετικά με το είδος του προγράμματος περιήγησης και την έκδοση που χρησιμοποιείται
 • Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
 • Τον παροχέα υπηρεσιών ίντερνετ του χρήστη
 • Τη διεύθυνση IP του χρήστη
 • Την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης
 • Ιστοσελίδες, από τις οποίες το σύστημα του χρήστη έφτασε στην ιστοσελίδα μας
 • Ιστοσελίδες, τις οποίες επισκέπτεται το σύστημα του χρήστη μέσω της ιστοσελίδας μας

Τα δεδομένα αποθηκεύονται επίσης στα αρχεία καταγραφής του συστήματός μας. Τα δεδομένα αυτά δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και των αρχείων καταγραφής είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP από το σύστημα είναι αναγκαία, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή της ιστοσελίδας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη. Για αυτόν τον λόγο, η διεύθυνση IP του χρήστη θα πρέπει να παραμένει αποθηκευμένη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Η αποθήκευση σε αρχεία καταγραφής πραγματοποιείται για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα χρησιμεύουν, επίσης, για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας και την εξασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων. Ανάλυση των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ δεν πραγματοποιείται σε αυτήν την περίπτωση.

Για τους σκοπούς αυτούς, διατηρούμε το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Στην περίπτωση της καταγραφής των δεδομένων για τη διάθεση της ιστοσελίδας, αυτό συμβαίνει μετά το πέρας της εκάστοτε επίσκεψης.

Στην περίπτωση της αποθήκευσης των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής, αυτό συμβαίνει το αργότερο μετά από δεκατέσσερις ημέρες. Περαιτέρω αποθήκευση δεν είναι δυνατή. Σε αυτήν την περίπτωση διαγράφονται ή αλλοιώνονται οι διευθύνσεις IP των χρηστών, ώστε να μην καθίσταται πλέον δυνατός ο συσχετισμός τους με τον πελάτη που επισκέπτεται την ιστοσελίδα.

5. Δυνατότητα εναντίωσης και αφαίρεσης

Η καταγραφή των δεδομένων για τη διάθεση της ιστοσελίδας και η αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής απαιτούνται αναγκαστικά για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα εναντίωσης από μέρους του χρήστη.

V. Χρήση cookies

1. Περιγραφή και έκταση της επεξεργασίας δεδομένων

Η ιστοσελίδα μας κάνει χρήση cookies. Τα cookies είναι μικρού μεγέθους αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης ή που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στο σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη. Κάθε φορά που ένας χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα, τότε ένα cookie αποθηκεύεται στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτό το cookie περιλαμβάνει μία χαρακτηριστική ακολουθία στοιχείων, η οποία καθιστά δυνατή την άμεση αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης σε νέα επίσκεψη της ιστοσελίδας.

Χρησιμοποιούμε cookies, προκειμένου να κάνουμε την ιστοσελίδα μας φιλικότερη για τον χρήστη. Ορισμένα στοιχεία της ιστοσελίδας μας απαιτούν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης μέσω του οποίου πραγματοποιείται η επίσκεψη της ιστοσελίδας ακόμη και κατά την αλλαγή σελίδας.

Για αυτόν τον λόγο, με τα cookies αποθηκεύονται και διαβιβάζονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Διαθεσιμότητα JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies που καθιστούν δυνατή την ανάλυση της συμπεριφοράς πλοήγησης του χρήστη.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η διαβίβαση των ακόλουθων δεδομένων:

 • Τυχαία ταυτότητα του χρήστη (user ID)
 • Χρονική στιγμή της πρώτης επίσκεψης
 • Χρονική στιγμή της τελευταίας επίσκεψης
 • Αριθμός επισκέψεων

Τα δεδομένα του χρήστη που συλλέγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο ψευδωνυμοποιούνται μέσω τεχνικών μέτρων. Συνεπώς, ο συσχετισμός των δεδομένων με τον χρήστη που πραγματοποιεί την επίσκεψη δεν καθίσταται πλέον δυνατή. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη χρήση cookies είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Σκοπός της χρήσης τεχνικά αναγκαίων cookies είναι η διευκόλυνση της χρήσης της ιστοσελίδας από τον χρήστη. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν προσφέρονται χωρίς τη χρήση cookies. Για τη χρήση cookies απαιτείται το πρόγραμμα περιήγησης να αναγνωρίζεται εκ νέου ακόμη και μετά από αλλαγή σελίδας.

Οι ακόλουθες εφαρμογές απαιτούν τη χρήση cookies:

 • Αναγνώριση της υποστήριξης JavaScript

Τα δεδομένα χρηστών που συλλέγονται μέσω τεχνικά αναγκαίων cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

Η χρήση των cookies ανάλυσης πραγματοποιείται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας μας και των περιεχομένων της. Με τη χρήση των cookies ανάλυσης μαθαίνουμε πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα και έτσι μπορούμε να τη βελτιστοποιούμε συνεχώς.

Περαιτέρω πληροφορίες για τα cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούνται θα βρείτε πιο κάτω στην ενότητα «Διαδικτυακή ανάλυση με το Matomo».

Για τους σκοπούς αυτούς, το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης, δυνατότητα εναντίωσης και αφαίρεσης

Cookies αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη και από αυτόν διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα μας. Επομένως, ως χρήστης έχετε πλήρη έλεγχο σχετικά με τη χρήση cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη διαβίβαση των cookies. Cookies που υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί, επίσης, να γίνει αυτοματοποιημένα. Εάν απενεργοποιηθούν τα cookies για την ιστοσελίδα μας, είναι πιθανό να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες της ιστοσελίδας.

VI. Κρυπτογράφηση

Για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας κατά τη διαβίβασή τους, χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας διαδικασίες κρυπτογράφησης (π.χ. TLS/SSL) μέσω HTTPS.

VII. Ενημερωτικό δελτίο (newsletter)

1. Περιγραφή και έκταση της επεξεργασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει η δυνατότητα να εγγραφείτε για τη λήψη δωρεάν ενημερωτικού δελτίου (newsletter). Επομένως, κατά τη διαδικασία εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) τα δεδομένα που εισάγετε στη μάσκα εισόδου διαβιβάζονται σε εμάς.

 • Διεύθυνση e-mail
 • Εταιρεία / Οργανισμός (προαιρετικό)
 • Προσφώνηση (προαιρετικό)
 • Όνομα (προαιρετικό)
 • Επώνυμο (προαιρετικό)
 • Χώρα (προαιρετικό)
 • Επιλογή ενδιαφερόντων (προαιρετικό)

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία εγγραφής συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Διεύθυνση IP του ηλεκτρονικού υπολογιστή που πραγματοποιεί την επίσκεψη
 • Ημερομηνία και ώρα της εγγραφής

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής ζητείται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων και σας παραπέμπουμε στην παρούσα δήλωση περί προστασίας δεδομένων.

Η επεξεργασία των δεδομένων για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων (newsletter) δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση των δεδομένων σε τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου (newsletter).

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων μετά την εγγραφή για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων (newsletter) από τον χρήστη είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ, κατόπιν της παροχής συγκατάθεσης από τον χρήστη.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η συλλογή της διεύθυνσης e-mail του χρήστη χρησιμεύει για τη διανομή του ενημερωτικού δελτίου (newsletter).

Η συλλογή επιμέρους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διαδικασία εγγραφής χρησιμεύει για την αποφυγή περιπτώσεων κατάχρησης των υπηρεσιών ή της χρησιμοποιούμενης διεύθυνσης e-mail και για την παροχή στοχευμένων πληροφοριών.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Η διεύθυνση e-mail του χρήστη θα παραμένει αποθηκευμένη για όσο διάστημα είναι ενεργή η συνδρομή για το ενημερωτικό δελτίο (newsletter).

Τα επιμέρους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής παραμένουν αποθηκευμένα για όσο διάστημα είναι ενεργή η συνδρομή για το ενημερωτικό δελτίο (newsletter).

5. Δυνατότητα εναντίωσης και αφαίρεσης

Η συνδρομή για το ενημερωτικό δελτίο (newsletter) μπορεί να ακυρωθεί από τον ενδιαφερόμενο χρήστη ανά πάσα στιγμή. Για τον σκοπό αυτό, κάθε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) περιλαμβάνει την αντίστοιχη σύνδεση.

Μέσω της σύνδεσης αυτής είναι δυνατή και η ανάκληση της συγκατάθεσης της αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής.

VIII. Φόρμα επικοινωνίας και επικοινωνία μέσω e-mail

1. Περιγραφή και έκταση της επεξεργασίας δεδομένων

Εναλλακτικά, δυνατότητα επικοινωνίας υπάρχει και μέσω της διαθέσιμης διεύθυνσης e-mail. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη που διαβιβάζονται μέσω e-mail αποθηκεύονται.

Στο πλαίσιο αυτό δεν μεταβιβάζονται τα δεδομένα σε τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία της συνομιλίας.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ, κατόπιν της παροχής συγκατάθεσης από τον χρήστη.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται κατά την αποστολή ενός e-mail, είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Εάν η επικοινωνία μέσω e-mail αποσκοπεί στη σύναψη συμβάσεως, τότε επιπρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται από τη μάσκα εισόδου χρησιμεύει μόνο για την επεξεργασία της σύναψης επικοινωνίας από εμάς. Στην περίπτωση σύναψης επικοινωνίας μέσω e-mail, διατηρούμε το απαιτούμενο έννομο συμφέρον προς επεξεργασία των δεδομένων.

Τα επιμέρους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής χρησιμεύουν για την αποφυγή κατάχρησης της φόρμας επικοινωνίας και για την εξασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται από τη μάσκα εισόδου της φόρμας επικοινωνίας και εκείνα που διαβιβάστηκαν μέσω e-mail διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε συνομιλίας με τον χρήστη. Η συνομιλία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν μπορεί να εκληφθεί από τις περιστάσεις ότι το αντικείμενο της συνομιλίας αυτής έχει εντέλει διεκπεραιωθεί.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται επιπλέον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής διαγράφονται το αργότερο μετά το πέρας προθεσμίας επτά ημερών.

5. Δυνατότητα εναντίωσης και αφαίρεσης

Ο χρήστης διατηρεί ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο χρήστης επικοινωνήσει μαζί μας μέσω e-mail, μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις σχετικά με την αποθήκευση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή. Σε μία τέτοια περίπτωση η συνομιλία δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ανάκληση της συγκατάθεσης και εναντίωση σχετικά με την αποθήκευση μπορούν να γίνουν μέσω τηλεφώνου (όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας), καθώς και μέσω e-mail στη διεύθυνση withdrawal@adelphi.de.

Σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποθηκεύτηκαν στο πλαίσιο της σύναψης επικοινωνίας, διαγράφονται.

IX. Ενσωματωμένα βίντεο από το YouTube

Σε ορισμένες ιστοσελίδες μας ενσωματώνουμε βίντεο από το YouTube. Πάροχος του αντίστοιχου προσθέτου είναι η εταιρεία YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία σελίδα όπου υπάρχει το πρόσθετο του YouTube και κάνετε κλικ στο βίντεο, πραγματοποιείται σύνδεση με τους διακομιστές της YouTube. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιείται στη YouTube ποιες σελίδες επισκέπτεστε. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, η YouTube προβαίνει σε εξατομικευμένο συσχετισμό της συμπεριφοράς πλοήγησής σας με το άτομό σας. Αυτό μπορείτε να το αποτρέψετε, εφόσον πραγματοποιήσετε αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Αν ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός βίντεο από το YouTube, ο πάροχος δημιουργεί cookies, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη.

Όποιος έχει απενεργοποιήσει την αποθήκευση cookies για το πρόγραμμα Google Ads, δεν θα πρέπει να ανησυχεί για τη δημιουργία τέτοιου είδους cookies και κατά την παρακολούθηση βίντεο από το YouTube. Η YouTube αποθηκεύει επίσης σε άλλα cookies πληροφορίες χρήσης μη προσωπικού χαρακτήρα. Εάν επιθυμείτε να αποτρέψετε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να μην επιτρέπετε την αποθήκευση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων της YouTube θα βρείτε στη δήλωση περί προστασίας δεδομένων του παρόχου στην ιστοσελίδα: https://policies.google.com/privacy?hl=el

X. Ενσωματωμένα βίντεο από το Vimeo

Σε ορισμένες ιστοσελίδες μας ενσωματώνουμε βίντεο από το Vimeo. Πάροχος των αντίστοιχων προσθέτων είναι η εταιρεία Vimeo Inc., Υπόψη: Νομικού Τμήματος, 555 West 18th Street Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη 10011, ΗΠΑ. Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία σελίδα όπου υπάρχει το πρόσθετο του Vimeo και κάνετε κλικ στο βίντεο, πραγματοποιείται σύνδεση με τους διακομιστές της Vimeo. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιείται στη Vimeo ποιες σελίδες επισκέπτεστε. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Vimeo, η Vimeo προβαίνει σε εξατομικευμένο συσχετισμό της συμπεριφοράς πλοήγησής σας με το άτομό σας. Αυτό μπορείτε να το αποτρέψετε, εφόσον πραγματοποιήσετε αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας στο Vimeo.

Σημειώστε ότι η Vimeo δύναται να κάνει χρήση του Google Analytics και για αυτόν τον λόγο παραπέμπουμε στη δήλωση περί προστασίας δεδομένων (https://www.google.com/policies/privacy), καθώς και στις δυνατότητες εξαίρεσης (opt-out) του Google-Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) ή τις ρυθμίσεις της Google για τη χρήση δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ (https://adssettings.google.com/).

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων της Vimeo θα βρείτε στη δήλωση περί προστασίας δεδομένων του παρόχου στην ιστοσελίδα: https://vimeo.com/privacy.

XI. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διαθέτουμε online παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και στις κοινωνικές πλατφόρμες, προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους εκεί ενεργούς ενδιαφερόμενους και χρήστες και για να μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Κατά την επίσκεψη των δικτύων και των πλατφορμών ισχύουν οι όροι συναλλαγών και οι οδηγίες επεξεργασίας δεδομένων του παρόχου.

 Εφόσον δεν παρεκκλίνει από το πλαίσιο της δήλωσής μας περί προστασίας δεδομένων, επεξεργαζόμαστε δεδομένα των χρηστών που μας κοινοποιούνται εντός των κοινωνικών δικτύων και πλατφορμών, όπως για παράδειγμα η δημιουργία αναρτήσεων στις ιστοσελίδες μας ή η αποστολή ενημερώσεων σε εμάς.

1. Χρήση στοιχείων του Facebook

Τα «Κουμπιά Κοινωνικής Δικτύωσης», που χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες μας και συμμορφώνονται με την προστασία των δεδομένων, δεν συνδέονται άμεσα με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ) κατά την επίσκεψη των ιστοσελίδων μας.

Κάθε φορά που κάνετε κλικ στο «κουμπί Like» του Facebook, ενώ είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας με το προφίλ σας στο Facebook. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Facebook μπορεί να ταξινομήσει την επίσκεψη των ιστοσελίδων μας βάσει του λογαριασμού χρήστη σας. Σημειώστε ότι ως πάροχοι των ιστοσελίδων δεν λαμβάνουμε καμία γνώση του περιεχομένου των δεδομένων που διαβιβάζονται, καθώς και της χρήσης τους από το Facebook. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά μπορείτε να βρείτε στη δήλωση περί προστασίας δεδομένων του Facebook στην ιστοσελίδα https://el-gr.facebook.com/policy.php

2. Χρήση των στοιχείων προτεινόμενων του Twitter

Τα «Κουμπιά Κοινωνικής Δικτύωσης», που χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες μας και συμμορφώνονται με την προστασία των δεδομένων, δεν συνδέονται άμεσα με την υπηρεσία Twitter (Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ) κατά την επίσκεψη των ιστοσελίδων μας.

Κατά τη χρήση του Twitter και της λειτουργίας «Retweet», οι ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Twitter και γνωστοποιούνται σε άλλους χρήστες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διαβιβάζονται και δεδομένα στο Twitter.

Σημειώστε ότι ως πάροχοι των ιστοσελίδων δεν λαμβάνουμε καμία γνώση του περιεχομένου των δεδομένων που διαβιβάζονται, καθώς και της χρήσης τους από το Twitter. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά μπορείτε να βρείτε στη δήλωση περί προστασίας των δεδομένων του Twitter στην ιστοσελίδα https://twitter.com/privacy.

3. Χρήση των στοιχείων προτεινόμενων του LinkedIn

Τα «Κουμπιά Κοινωνικής Δικτύωσης», που χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες μας και συμμορφώνονται με την προστασία των δεδομένων, δεν συνδέονται άμεσα με την υπηρεσία LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ) κατά την επίσκεψη των ιστοσελίδων μας.

Κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί «Recommend» του LinkedIn, ενώ είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο LinkedIn, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας με το προφίλ σας στο LinkedIn. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το LinkedIn είναι σε θέση να ταξινομήσει την επίσκεψη των ιστοσελίδων μας βάσει του λογαριασμού χρήστη σας στο LinkedIn.

Δεν έχουμε καμία επιρροή ούτε επί των δεδομένων που συλλέγει με αυτόν τον τρόπο το LinkedIn, ούτε επί της έκτασης των δεδομένων που συλλέγει το LinkedIn. Επίσης, δεν έχουμε καμία γνώση σχετικά με το περιεχόμενο των δεδομένων που διαβιβάζονται στο LinkedIn. Λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων από το LinkedIn, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του LinkedIn. Την πολιτική αυτή θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XII. Υπηρεσία Google ReCaptcha

Για την προστασία των αιτημάτων σας μέσω διαδικτυακής φόρμας, η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία reCAPTCHA της εταιρείας Google Inc. (Google). Το ερώτημα χρησιμεύει προκειμένου να διακριθεί εάν η σχετική συμπλήρωση της φόρμας πραγματοποιείται από άνθρωπο ή γίνεται καταχρηστικά μέσω αυτοματοποιημένης μηχανικής επεξεργασίας. Το ερώτημα συμπεριλαμβάνει την αποστολή στη Google της διεύθυνσης IP και, αν χρειαστεί, περαιτέρω δεδομένων που χρειάζεται η Google για την υπηρεσία reCAPTCHA. Για τον σκοπό αυτό, η συμπληρωμένη σας φόρμα διαβιβάζεται στη Google και εκεί χρησιμοποιείται περαιτέρω. Με τη χρήση της υπηρεσίας reCAPTCHA δηλώνετε ότι αποδέχεστε ότι η αναγνώριση που πραγματοποιήσατε περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση παλιών έργων. Στην περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης IP στην παρούσα ιστοσελίδα, η Google θα συντομεύσει εκ των προτέρων την IP διεύθυνσή σας εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε περιπτώσεις εξαίρεσης διαβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Κατ’ εντολή του παρόχου της ιστοσελίδας αυτής, η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση της υπηρεσίας αυτής από εσάς. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται μέσω της υπηρεσίας reCAPTCHA από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν συνδέεται με άλλα δεδομένα από την Google. Για τα δεδομένα αυτά ισχύουν οι διατάξεις παρέκκλισης περί προστασίας δεδομένων της εταιρείας Google. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση απορρήτου της Google θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://policies.google.com/privacy?hl=el.

XIII. Διαδικτυακή ανάλυση με το Matomo (πρώην PIWIK)

1. Έκταση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε το εργαλείο λογισμικού ανοιχτού κώδικα Matomo (πρώην PIWIK) για την ανάλυση των αποτελεσμάτων πλοήγησης των χρηστών μας. Το λογισμικό τοποθετεί ένα cookie στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των χρηστών (σχετικά με τα cookies βλέπε πιο πάνω). Εάν ένας χρήστης επισκεφτεί μεμονωμένες σελίδες της ιστοσελίδας μας, τότε αποθηκεύονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Δύο byte της διεύθυνσης IP του συστήματος του χρήστη που επισκέπτεται τη σελίδα
 • Η ημερομηνία και η ώρα επίσκεψης της ιστοσελίδας
 • Η επισκεπτόμενη ιστοσελίδα (τίτλος και διεύθυνση url)
 • Η ιστοσελίδα από την οποία ο χρήστης μεταφέρθηκε στην επισκεπτόμενη ιστοσελίδα (διεύθυνση συνδέσμου παραπομπής)
 • Οι υποσελίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα που επισκέπτεστε
 • Η διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα
 • Η συχνότητα επίσκεψης της ιστοσελίδας
 • Η ανάλυση της οθόνης
 • Η ώρα βάσει της ζώνης ώρας του επισκέπτη
 • Δεδομένα στα οποία έχετε κάνει κλικ και έχετε κατεβάσει
 • Συνδέσεις που παραπέμπουν σε εξωτερικές ιστοσελίδες, στους οποίους έχετε κάνει κλικ
 • Ο χρόνος φόρτωσης της ιστοσελίδας (ο χρόνος που απαιτείται για τη φόρτωση και την εμφάνιση της ιστοσελίδας)
 • Η τοποθεσία του επισκέπτη: Χώρα, περιοχή, πόλη, κατά προσέγγιση γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος (γεωτοποθεσία) βάσει του σημείου πρόσβασης στο διαδίκτυο
 • Η κύρια γλώσσα του προγράμματος περιήγησης
 • Ο user agent του προγράμματος περιήγησης

Το λογισμικό εκτελείται, γι’ αυτόν τον λόγο, αποκλειστικά στους διακομιστές της ιστοσελίδας μας. Μόνο εκεί πραγματοποιείται η αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. Τα δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.

Το λογισμικό έχει ρυθμιστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αποθηκεύει ολόκληρες τις διευθύνσεις IP, αλλά να εφαρμόζει μάσκα στα 2 byte της διεύθυνσης IP (π.χ.: 192.168.xxx.xxx). Με αυτόν τον τρόπο, δεν καθίσταται πλέον δυνατός ο συσχετισμός των συντομευμένων διευθύνσεων IP με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω του οποίου πραγματοποιείται η επίσκεψη.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών μάς επιτρέπει να αναλύουμε τη συμπεριφορά πλοήγησης των χρηστών μας. Μέσα από την αξιολόγηση των συλλεχθέντων δεδομένων είμαστε σε θέση να συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των μεμονωμένων στοιχείων της ιστοσελίδας μας. Αυτό συμβάλλει στη διαρκή βελτίωση της ιστοσελίδας μας και της φιλικότητάς της προς τον χρήστη. Για τους σκοπούς αυτούς, το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Με την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP λαμβάνεται δεόντως υπόψη το συμφέρον των χρηστών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται, εφόσον δεν είναι πλέον αναγκαία για σκοπούς καταγραφής πληροφοριών.

Στην περίπτωσή μας, αυτό λαμβάνει χώρα μετά το πέρας 6 μηνών.

5. Δυνατότητα εναντίωσης και αφαίρεσης

Cookies αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη και από αυτόν διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα μας. Επομένως, ως χρήστης έχετε πλήρη έλεγχο σχετικά με τη χρήση cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη διαβίβαση των cookies. Cookies που υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί, επίσης, να γίνει αυτοματοποιημένα. Εάν απενεργοποιηθούν τα cookies για την ιστοσελίδα μας, είναι πιθανό να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες της ιστοσελίδας.

Στην ιστοσελίδα μας δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα της επιλογής εξαίρεσης (opt-out) από τη διαδικασία ανάλυσης. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσετε την αντίστοιχη σύνδεση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τοποθετείται στο σύστημά σας ένα ακόμη cookie, το οποίο ειδοποιεί το σύστημά μας να μην προχωρήσει στην αποθήκευση των δεδομένων του χρήστη. Εάν, στο μεταξύ, ο χρήστης διαγράψει το αντίστοιχο cookie από το σύστημά του, τότε θα πρέπει να τοποθετηθεί εκ νέου το cookie εξαίρεσης (opt-out cookie).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογισμικού Matomo θα βρείτε στην παρακάτω σύνδεση: https://matomo.org/docs/privacy/.

XIV. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Στην περίπτωση που γίνεται επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τότε θεωρείστε υποκείμενο των δεδομένων υπό την έννοια του ΓΚΠΔ και διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας:

1. Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση σχετικά με το αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Σε περίπτωση που λαμβάνει χώρα μια τέτοια επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • τους σκοπούς για τους οποίους πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία,
 • τους παραλήπτες ή/και τις κατηγορίες των παραληπτών στους οποίους έχουν κοινολογηθεί ή εξακολουθούν να κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • την καθορισμένη διάρκεια της αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή, εάν δεν είναι δυνατό να παρασχεθούν συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά, τα κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας της αποθήκευσης,
 • την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή δικαιώματος εναντίωσης προς την επεξεργασία αυτή,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παρ. 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Διατηρείτε το δικαίωμα να απαιτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε να ενημερώνεστε για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

2. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα για διόρθωση ή/και συμπλήρωση των δεδομένων έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία και σας αφορούν είναι ανακριβή ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να προβεί στη διόρθωση των δεδομένων αμελλητί.

3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Μπορείτε να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητείτε, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,
 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή
 • εάν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων σας.

Όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχει περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων έχει περιοριστεί σύμφωνα με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, ενημερώνεστε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

4. Δικαίωμα διαγραφής

a) Υποχρέωση διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αμελλητί και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αμελλητί, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • Ανακαλείτε τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α ή το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο α του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του ΓΚΠΔ.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 1 του ΓΚΠΔ.

b) Πληροφορίες προς τρίτους

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του ΓΚΠΔ να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι ζητήσατε ως υποκείμενο των δεδομένων τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας όλων των συνδέσεων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

c) Εξαιρέσεις

Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη

 • για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση,
 • για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας,
 • για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχεία η και θ, καθώς και το άρθρο 9 παρ. 3 του ΓΚΠΔ,
 • για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στο στοιχείο α) είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή
 • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

5. Δικαίωμα ενημέρωσης

Εάν έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας για διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας, αυτός υποχρεούται να γνωστοποιεί σε όλους τους αποδέκτες, στους οποίους κοινολογήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, την εν λόγω διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας.

6. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς παρεμπόδιση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν

 • η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο α του ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ και
 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, έχετε περαιτέρω το δικαίωμα να ζητάτε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Οι ελευθερίες και τα δικαιώματα άλλων δεν επηρεάζονται δυσμενώς εξ αυτού.

Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

7. Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε ή στ του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.

Όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

Στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, έχετε τη δυνατότητα να ασκείτε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

8. Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης βάσει του δικαίου προστασίας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη δήλωση συγκατάθεσής σας βάσει του δικαίου προστασίας των δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

9. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Αυτό δεν εφαρμόζεται όταν η απόφαση

 • είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ υμών και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων,
 • επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας ή
 • βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας.

Διαφορετικά, οι εν λόγω αποφάσεις δεν βασίζονται στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, εκτός αν ισχύει το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο α ή ζ του ΓΚΠΔ και αν υφίστανται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα (1) και (3), ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

10. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον ΓΚΠΔ.

Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και για την έκβαση της καταγγελίας, καθώς και για τη δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78 του ΓΚΠΔ.

XV. Τροποποίηση των διατάξεων προστασίας των δεδομένων

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να προσαρμόσουμε την παρούσα δήλωση περί προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να ανταποκρίνεται διαρκώς στις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις ή προκειμένου να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη δήλωση περί προστασίας των δεδομένων, π.χ. σε περίπτωση που εισάγουμε νέες υπηρεσίες. Κατά τη νέα σας επίσκεψη ισχύει τότε η νέα δήλωση περί προστασίας των δεδομένων.

Τελευταία αναθεώρηση στις 25.5.2018