Γραφτείτε


Πολιτική απορρήτου

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα επεξεργαστούν σύμφωνα με την Γερμανική νομοθεσία περί ασφάλειας δεδομένων.Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την προώθηση του ενημερωτικού δελτίου και δε θα προωθηθούν σε τρίτους. Πρόσθετα, δε θα γίνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαβουλευτικούς, διαφημιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς.