Legal Notice

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Steam-Up

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από τον οργανισμό:

adelphi

Alt-Moabit 91
10559 Berlin

T +49 (30) 8900068-0
F +49 (30) 8900068-10

office@adelphi.de

Διευθύνοντες σύμβουλοι: Alexander Carius, Mikael P. Henzler, Walter Kahlenborn

Η ιστοσελίδα www.steam-up.eu  χρησιμοποείται για την παρουσίαση στο διαδίκτυο του προγράμματος Steam-Up, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος  Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από τον διακομιστή του  adelphi:

adelphi research gemeinnützige GmbH

Alt-Moabit 91

10559 Berlin

T +49 (30) 8900068-0

F +49 (30) 8900068-10

office@adelphi.de

Διευθύνοντες σύμβουλοι: Alexander Carius, Mikael P. Henzler, Walter Kahlenborn

Ο οργανισμός εδράζεται στο Βερολίνο

District court Charlottenburg

HRB 81753

USt.-ID: DE813281567

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρας οργανισμός:
Το ερευνητικό κέντρο adelphi χρηματοδοτείται κυρίως από δημόσια ιδρύματα και αναγνωρίσθηκε από το Finanzamt für Körperschaften I στο Βερολίνο ως ένας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμός, σύμφωνα με την από 17η Φεβρουάριος 2020 απόφαση. Υπηρετεί τους εξής φιλανθρωπικούς σκοπούς: υποστηρίζει επιστημονικές και ερευνητικές δράσεις (§ 52 Abs.2 Satz 1 Nr. 1 AO), προάγει την εκπαίδευση (§ 52 Abs.2 Satz 1 Nr. 7 AO) και την προστασία του περιβάλλοντος (§ 52 Abs.2 Satz 1 Nr. 8 AO).

Αρμόδιος φορέας σύμφωνα με την Ενότητα 5 Παράγραφο 2 της Διακρατικής Ραδιοφωνικής Συμφωνίας (§ 55 Abs. 2 RStV) και σύμφωνο με την Ενότητα 2 της Διάταξης περί των Υποχρεώσεων για Πληροφόρηση των Παρόχων Υπηρεσιών (§ 2 DL-InfoV)

Υπεύθυνος για τον ιστότοπο  (Country SectionGermany”) σύμφωνα με τον νόμο:

Alexander Carius

adelphi

Alt-Moabit 91

10559 Berlin

T +49 30 8900068-0

F +49 (30) 8900068-10

office@adelphi.de

Τεχνική υποστήριξη για τον ιστότοπο (Webmaster):

Daniel Högele

webmaster@adelphi.de

1.1Όροι Χρήσης

Περιεχόμενα της ιστοσελίδας

Ο οργανισμός adelphi και οι άλλοι εταίροι της ομάδας έργου δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, ακρίβεια, την πληρότητα ή την ποιότητα της παρεχόμενης πληροφορίας. Δεν μπορούν να υπάρξουν απαιτήσεις αστικής ευθύνης κατά του adelphi, υλικής ή άυλης φύσης, λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από τη χρήση ή την κακή χρήση πληροφοριών, εφόσον δε μπορεί να αποδοθεί σκόπιμη ή βαριά αμέλεια στο adelphi .

Οι προσφορές δεν είναι υποχρεωτικές και δεσμευτικές, και οι εταίροι της ομάδας έργου έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, προσθέσουν αφαιρέσουν ή διακόψουν δημοσίευση ή μέρος αυτής στην ιστοσελίδα (ή σε ενότητες της ιστοσελίδας) προσωρινά ή μόνιμα, χωρίς προειδοποίηση.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους με ιστοσελίδες τρίτων (εξωτερικοί σύνδεσμοι). Αυτοί οι σύνδεσμοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων φορέων. Κατά συνέπεια δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους και της πολιτικής τους σχετικά με την  προστασία προσωπικών δεδομένων. Επιθεωρήσαμε, όταν δημιουργήθηκε ο αντίστοιχος σύνδεσμος, το περιεχόμενο του εξωτερικού συνδέσμου για να βεβαιωθούμε ότι δεν παρουσιάζει τυχόν νομικές παραβιάσεις, και δεν εντοπίσαμε, τη δεδομένη χρονική στιγμή, τέτοιες παραβιάσεις. Δεν έχουμε επιρροή στον παρόντα ή μελλοντικό σχεδιασμό των συνδεδεμένων ιστοσελίδων. Η χρήση εξωτερικών συνδέσμων δε σημαίνει πως διεκδικούμε την ιδιοκτησία του περιεχομένου με το οποίο συνδεόμαστε. Επιπρόσθετα, αποστασιοποιούμαστε ρητώς από παράνομα ή επιβλαβή περιεχόμενα. Στην περίπτωση που έχετε αμφιβολίες για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση webmaster@adelphi.de. Συνεχής παρακολούθηση των εξωτερικών μας συνδέσεων δεν είναι δυνατήν χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις νομικών παραβιάσεων. Τέτοιοι σύνδεσμοι θα διαγραφούν αμέσως μόλις ο οργανισμός adelphi ενημερωθεί σχετικά.

Πνευματικά δικαιώματα και νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, επεξεργασία και διανομή υλικού της ιστοσελίδας με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς την έγγραφη άδεια από τον adelphi παρά μόνο στην περίπτωση που αυτές οι δράσεις επιτρέπονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ψηφιακές φωτογραφίες των πορτρέτων του προσωπικού του adelphi που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα, μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς χρέωση, όμως ο adelphi πρέπει να δηλώνεται ως ο κάτοχος των δικαιωμάτων των εικόνων. 

Φωτογραφίες και εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα είτε είναι ιδιοκτησία του adelphi ή διατίθενται με τους όρους της άδειας χρήσης του οπτικού υλικού. Το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας εμφανίζεται για κάθε εικόνα μέσα στην φωτογραφία ή δίπλα σε αυτήν.

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι υποκείμενα στις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, και όπου είναι απαραίτητο στα δικαιώματα     ιδιοκτησίας κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 

Προστασία Δεδομένων

Παρακαλώ όπως ανατρέξετε στην Δήλωση μας περί Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων στο διαδίκτυο. Θα την βρείτε στο τέλος της ιστοσελίδας www.steam-up.eu.

Νόμιμη εγκυρότητα της Αποποίησης Ευθυνών

Η αποποίηση ευθυνών είναι μέρος των δημοσιεύσεων του adelphi και της ομάδας έργου. Εάν μέρος ή μεμονωμένες λέξεις αυτού του κειμένου δεν αντιστοιχούν στην ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέρη του κειμένου δεν τροποποιούνται ως προς το περιεχόμενο και την εγκυρότητα τους.  

Steam-Up και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η παρούσα ανακοίνωση του νομικού περιεχομένου εφαρμόζεται και σε μελλοντική παρουσία του έργου Steam-Up στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.