Λίστα εμπειρογνωμόνων στον ατμό

Είναι δύσκολο να βρεθούν ‘Ενεργειακοί εμπειρογνώμονες’ που είναι eidiko;i και στον ατμό. Κατά την διάρκεια του έργου STEAM UP ήρθαμε σε επαφή με διάφορους εμπειρογνώμονες στον ατμό από χώρες της Ευρώπης  και τους συγκεντρώσαμε σε μια λίστα. Η λίστα είναι διαθέσιμη :

End List of Steam-Experts Feb 2018