Ενεργειακές επιθεωρήσεις

75 Επιθεωρήσεις για βιομηχανίες υψηλής ενεργειακής έντασης

 

Συνολικά θα διενεργηθούν εβδομήντα πέντε (75) επιθεωρήσεις στα πλαίσια του προγράμματος Steam Up. Θα συμμετάσχουν βιομηχανίες υψηλής ενεργειακής έντασης από την Αυστρία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία , Ολλανδία και Ισπανία.

 

Φάση 1: Επικοινωνήστε μαζί μας για να συμμετάσχετε.

Ελάτε σε επικοινωνία με το εθνικό σας σημείο επαφής. Είμαστε στην διάθεση σας για να σας παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες για το πρόγραμμα Steam Up, καθώς και να οργανώσουμε ένα ραντεβού με τον εξειδικευμένο επιθεωρητή.

 

Φάση 2: Ενεργειακοί Επιθεωρητές διενεργούν λεπτομερείς επιθεωρήσεις.

Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από ενεργειακούς επιθεωρητές, με εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις στην τεχνολογία των συστημάτων ατμού. Πριν από την επιτόπια ανάλυση, ο επιθεωρητής συγκεντρώνει τις προκαταρκτικές πληροφορίες στα πλαίσια της προετοιμασίας της επιθεώρησης (π.χ. επιγραμματική λίστα με τον μηχανολογικό εξοπλισμό της βιομηχανίας). Η γενική μεθοδολογία της επιθεώρησης των συστημάτων ατμού του προγράμματος Steam Up, αποτελεί την Κατευθυντήρια Οδηγία για τις επιτόπιες επιθεωρήσεις. Για τις άλλες τεχνολογίες θα εφαρμοστεί το πρότυπο ΕΝ 16247-1 που διέπει τις επιθεωρήσεις.

 

Φάση 3: Έκθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης και Σχεδίων Δράσης.

Μετά την επιθεώρηση θα λάβετε μια Έκθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης. Επιπλέον, αποκτήστε ελεύθερα πρόσβαση στο Energy Management Centre (En MC), μια διαδικτυακή λύση (βάση δεδομένων) που ο Ενεργειακός Επιθεώρησης χρησιμοποιεί για να καταχωρήσει τα απαραίτητα δεδομένα και να παρουσιάσει επιπλέον αποτελέσματα για τα Σχέδια Δράσεις Εξοικονόμηση Ενέργειας. Τα παραπάνω Σχέδια Δράσης εστιάζουν στους οικονομικούς δείκτες των μέτρων και αποτελούν την βάση για τις μελλοντικές βέλτιστες επενδυτικές αποφάσεις της βιομηχανίας που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Φάση 4: Οργανώστε την υλοποίηση των μέτρων με την μικρότερη προσπάθεια.

Με το Energy Management Centre (En MC) μπορείτε απευθείας να δημιουργήσετε σε έτοιμα Σχέδια Δράσης και να ορίσετε ενέργειες για κάθε μέτρο για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και να θέσετε αρμοδιότητες και προθεσμίες. Η πλατφόρμα του Energy Management Centre (En MC) σας κρατάει ενήμερους σχετικά με την εξέλιξη της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης. Μπορείτε γρήγορα να κάνετε αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα των Σχεδίων Δράσης με την βοήθεια ενός διαδραστικού διαγράμματος GΑΝΤΤ. To EnMC επιπλέον αποτελεί ένα εργαλείο παρακολούθησης και ένα Energy Network για την ανταλλαγή εμπειριών.