O projektu Steam Up

Steam Up je zaměřen konkrétně  na potenciál úspor parních systémů. Projekt má překlenout značnou propast mezi slibnými výsledky auditů na jedné straně a implementací nákladově efektivních a snadno realizovatelných opatření na straně druhé.

Minulé snahy o posouzení tohoto potenciálu selhaly, ale hlavní překážky byly jasně identifikovány:

  1. Neexistoval žádný zřejmý obchodní případ
  2. Nedostatečné technické znalosti o energetické účinnosti v celém řetězci
  3. Neexistovala žádná podpůrná organizační struktura

Steam Up bude řešit tyto překážky pomocí:

  1. Vytvoření obchodního případu vypracovaného na základě 75 hloubkových auditů parních sytémů, které zahrnují nejmodernější technologii a odborné posudky, neenergetické přínosy a snížení organizačních nákladů poskytnutím integrovaných řešení pro implementaci a reporting;
  2. Programu na budování kapacit, který obsahuje školení a Coaching on the Job pro 500 energetických specialistů, firem ESCO, interních energetických manažerů a školitelů energetického managementu;
  3. Změny chování vedoucích pracovníků v podnicích ve vztahu k energetické účinnosti, kteří tuto oblast zahrnou do struktury managementu.