Online-databeskyttelseserklæring for www.steam-up.eu

Vi glæder os over, at du er interesseret i vores tjenester, og vi vil gerne sørge for, at du også kan føle dig sikker angående beskyttelsen af dine personoplysninger, når du besøger vores internetsider. Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi vil gerne have, at du ved, hvornår vi indsamler data, og hvordan vi anvender dem. I det efterfølgende oplyser vi dig derfor om, på hvilken måde, i hvilket omfang og til hvilket formål personoplysninger indsamles og anvendes. Du kan altid åbne denne oplysning på vores hjemmeside.

For at kunne garantere dine personoplysningers sikkerhed beskyttes dine data samvittighedsfuldt mod uberettiget adgang eller uberettiget videregivelse og sendes ikke videre til tredjepart.

Spørgsmål eller bemærkninger angående denne databeskyttelseserklæring eller generelt om databeskyttelse bedes rettes til vores (eksterne) dataansvarlige (kontaktdata, se nedenfor).

I. Navn og adresse på den ansvarshavende

Den ansvarshavende i henhold til databeskyttelsesforordningen og andre nationale databeskyttelseslove i medlemsstaterne samt øvrige retlige databeskyttelsesbestemmelser er:

adelphi
Alt-Moabit 91
10559 Berlin
Tyskland

Tlf. +49 (30) 8900068-0
Fax +49 (30) 8900068-10
E-mail: office@adelphi.de
Hjemmeside: https://www.adelphi.de

II. Navn og adresse på den dataansvarlige

Den ansvarshavendes dataansvarlige er:

Sema Karakas
c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Thielenplatz 3
30159 Hannover
Tyskland

Tlf. +49 (511) 330603-26
E-mail: privacy@adelphi.de
Hjemmeside: https://www.althammer-kill.de

III. Generelt om databehandling

1. Omfanget af personoplysningernes behandling

Vi behandler vores brugeres personoplysninger grundlæggende kun, såfremt det er nødvendigt for at kunne levere en hjemmeside, som fungerer efter hensigten, og som er nødvendige for vores indhold og tjenester. Behandlingen af vores brugeres personoplysninger foregår som regel kun efter brugerens samtykke. Der gælder en undtagelse i de tilfælde, hvor en forudgående indhentning af et samtykke ikke er mulig som følge af faktiske årsager, og behandlingen af dataene er tilladt iht. de lovmæssige forskrifter.

2. Retligt grundlag for behandlingen af personoplysninger

Såfremt vi har indhentet et samtykke for behandling af personoplysninger for den registrerede person, gælder art. 6, stk. 1, litra a), i EU-databeskyttelsesforordningen (GDPR) som retligt grundlag.

Ved behandling af personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde en kontrakt, som den registrerede person er part i, gælder art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR som retligt grundlag. Dette gælder også for behandlingsprocesser, som er nødvendige for at udføre foranstaltninger før indgåelse af en aftale.

Såfremt en behandling af personoplysninger er nødvendig for at opfylde et retligt grundlag, som påhviler vores virksomhed, gælder art. 6, stk. 1, litra c), i GDPR som retligt grundlag.

I tilfælde af, at det er nødvendigt med en behandling af personoplysninger i forbindelse med vitale interesser for den registrerede person eller en anden naturlig person, gælder art. 6, stk. 1, litra d), i GDRP som retligt grundlag.

Hvis behandlingen er nødvendig for, at vores virksomhed eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse, og registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke berøres heraf, gælder art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR som retligt grundlag for behandlingen.

3. Datasletning og lagringsvarighed

Personoplysningerne for den registrerede person slettes eller spærres, så snart formålet for lagringen af dem bortfalder. Disse kan desuden gemmes, hvis dette er tilladt iht. den europæiske eller nationale lovgivning i EU-retlige forordninger, love eller øvrige forskrifter, som den dataansvarlige er underlagt. En spærring eller sletning af dataene foretages også, når en af de foreskrevne lagringsfrister udløber iht. de nævnte standarder, medmindre det er nødvendigt at gemme dataene med henblik på at indgå en kontrakt eller opfylde en kontrakt.

IV. Tilrådighedsstillelse af hjemmesiden og oprettelse af logfiler

1. Beskrivelse af og omfang af databehandlingen

Hver gang vores internetside tilgås, registrerer vores system automatiseret data og informationer fra det computersystem, der tilgår vores side.

I denne forbindelse indsamles følgende:

 • Informationer om browsertypen og den anvendte version
 • Brugerens operativsystem
 • Brugerens internetserviceudbyder
 • Brugerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for adgangen
 • Hjemmesider, via hvilke brugerens system besøgte vores internetside
 • Hjemmesider, som blev tilgået af brugerens system via vores hjemmeside

Dataene gemmes også i vores systems logfiler. Der sker ingen lagring af disse data sammen med andre af brugerens personoplysninger.

2. Retligt grundlag for databehandlingen

Det retlige grundlag for den midlertidige lagring af dataene og logfilerne er art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

3. Formålet med databehandlingen

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at kunne stille hjemmesiden til rådighed for brugerens computer. I den forbindelse skal brugerens IP-adresse gemmes i sessionens varighed.

Lagringen i logfiler foretages for at sikre hjemmesidens funktionsdygtighed. Desuden hjælper dataene os med at optimere hjemmesiden og med at garantere sikkerheden for vores informationstekniske systemer. I denne forbindelse sker der ingen analyse af data med henblik på marketingsformål.

I disse formål ligger også vores legitime interesse i databehandling iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Lagringens varighed

Dataene slettes, så snart indsamlingen af dem ikke længere er nødvendig med henblik på deres formål. Dette er tilfældes i forbindelse med registrering af dataene med henblik på at stille hjemmesiden til rådighed, når den pågældende session er afsluttet.

I tilfælde af lagring af dataene i logfiler sker dette senest efter fjorten dage. Det er muligt at gemme dem i længere tid end dette. I dette tilfælde slettes eller anonymiseres IP-adresser, så det ikke er muligt at tilordne den klient, der har tilgået hjemmesiden.

5. Mulighed for tilbagetrækning og sletning

Registreringen af dataene for at stille hjemmesiden til rådighed og gemme dataene i logfiler er ubetinget nødvendigt for drift af hjemmesiden. Derfor har brugeren ingen mulighed for at trække sit samtykke tilbage.

V. Anvendelse af cookies

1. Beskrivelse af og omfang af databehandlingen

Vores hjemmeside benytter cookies. Ved cookies er der tale om tekstfiler, som gemmes i brugerens internetbrowser eller internbrowserens computersystem. Hvis en bruger tilgår en hjemmesiden, kan der gemmes en cookie i brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnfølge, som muliggør en entydig identificering af browseren, næste gang hjemmesiden tilgås.

Vi benytter cookies for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Enkelte elementer på vores internetside kræver, at den åbnende browser også kan identificeres efter et sideskift.

I cookierne gemmes og overføres i den forbindelse følgende data:

 • Tilgængelighed af JavaScript i browseren

På vores hjemmeside benytter vi desuden cookies, som muliggør en analyse af brugerens internetadfærd.

På denne måde kan følgende data overføres:

 • Tilfældigt oprettet bruger-id
 • Tidspunkt for første besøg
 • Tidspunkt for sidste besøg
 • Antal besøg

De brugerdata, der indsamles på denne måde, anvendes pseudonymt vha. tekniske foranstaltninger. Derfor er det ikke længere muligt at tilordne dataene for den bruger, der tilgår siden. Dataene gemmes ikke sammen med andre personoplysninger for brugeren.

2. Retligt grundlag for databehandlingen

Det retlige grundlag for behandlingen af personoplysninger ved anvendelse af cookies er art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

3. Formålet med databehandlingen

Formålet med anvendelsen af de teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugen af hjemmesiderne for brugerne. Enkelte funktioner på vores internetside kan ikke tilbydes uden, at der anvendes cookies. For disse funktioner er det nødvendigt, at browseren også genkendes efter et sideskift.

Der kræves cookies for følgende anvendelser:

 • Registrering af understøttelse af JavaScript

De indsamlede brugerdata via de teknisk nødvendige cookies anvendes ikke til at oprette brugerprofiler.

Anvendelsen af analyse-cookies har til formål at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside og indholdet på den. Med analyse-cookies lærer vi, hvordan vores hjemmesiden anvendes, og på den måde kan vi løbende optimere vores tilbud.

Yderligere oplysninger om de anvendte analysecookies kan du finde i afsnittet „Webanalyse via Matomo“.

I disse formål ligger også vores legitime interesse i behandling af personoplysninger iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Varighed for lagring, mulighed for tilbagetrækning og sletning

Cookies gemmes på brugerens computer og sendes fra denne til vores side. Derfor har du som bruger også komplet kontrol over anvendelsen af cookies. Ved at ændre indstillinger i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen fra cookies. Allerede gemte cookies kan altid slettes. Dette kan også foregå automatiseret. Hvis cookies deaktiveres for vores hjemmeside, kan alle funktionerne på vores hjemmeside eventuelt ikke anvendes i fuldt omfang.

VI. Kryptering

For at beskytte dine data under overførslen anvender vi den nyeste krypteringsteknik (f.eks. TLS/SSL) via HTTPS.

VII. Nyhedsbrev

1. Beskrivelse af og omfang af databehandlingen

På vores internetside er der mulighed for at abonnere gratis på et nyhedsbrev. Derved sendes dataene fra indtastningsmasken til os ved tilmelding af nyhedsbrevet.

 • E-mailadresse
 • Virksomhed / organisation (valgfrit)
 • Tiltaleform (valgfrit)
 • Fornavn (valgfrit)
 • Efternavn (valgfrit)
 • Land (valgfrit)
 • Valg af interesser (valgfrit)

Desuden indsamles følgende data under tilmeldingen:

 • IP-adressen for den computer, der tilgår siden
 • Dato og klokkeslæt for registreringen

I forbindelse med databehandlingen indhentes dit samtykke under tilmeldingsprocessen, og der henvises til denne databeskyttelseserklæring.

Der sendes ingen data til tredjepart i forbindelse med databehandlingen for afsendelse af nyhedsbreve. Dataene anvendes udelukkende til afsendelse af nyhedsbrevet.

2. Retligt grundlag for databehandlingen

Det retlige grundlag for behandling af dataene efter brugerens tilmelding til nyhedsbrevet sker efter et samtykke fra brugeren iht. art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

3. Formålet med databehandlingen

Indsamlingen af brugerens e-mailadresse er beregnet til at sende nyhedsbrevet.

Indsamlingen af andre personoplysninger inden for rammerne af tilmeldingsprocessen er beregnet for at forhindre misbrug af tjenesterne eller den anvendte e-mailadresse og for målrettet at kunne tilbyde informationer.

4. Lagringens varighed

Dataene slettes, så snart indsamlingen af dem ikke længere er nødvendig med henblik på deres formål. Brugerens e-mailadresse gemmes, så længe der abonneres på nyhedsbrevet.

De øvrige data, som indsamles inden for rammerne af tilmeldingsprocessen gemmes også kun i den tid, der abonneres på nyhedsbrevet.

5. Mulighed for tilbagetrækning og sletning

Abonnementet på nyhedsbrevet kan opsiges på et hvilket som helst tidspunkt af den pågældende bruger. Der findes et tilhørende link i hvert nyhedsbrev til dette formål.

Herved er det også muligt at trække sit samtykke af personoplysningslagringen tilbage, som blev muliggjort under tilmeldingsprocessen.

VIII. Kontaktformular og e-mailkontakt

1. Beskrivelse af og omfang af databehandlingen

Et alternativ til at tage kontakt med os er at sende en e-mail til den angivne e-mailadresse. I dette tilfælde gemmes de personoplysninger på brugeren, som sendes sammen med e-mail.

I denne sammenhæng sendes dataene ikke videre til tredjepart. Dataene anvendes udelukkende til at bearbejde kommunikationen.

2. Retligt grundlag for databehandlingen

Det retlige grundlag for behandling af dataene sker efter et samtykke fra brugeren iht. art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

Det retlige grundlag for behandling af data, som er sendt i forbindelse med en e-mail, er art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Hvis e-mailkontakten har til hensigt at indgå en kontrakt, gælder desuden art. 6, stk. 1, litra b), i GPDR som retligt grundlag.

3. Formålet med databehandlingen

Behandlingen af personoplysninger fra indtastningsmasken hjælper os udelukkende med henblik på at kontakte dig. I tilfælde af kontakt via e-mail ligger der heri også en legitim interesse i at behandle dataene.

De øvrige personoplysninger, som behandles under afsendelsen, er beregnet til at forhindre misbrug af kontaktformularen og for at sørge for sikkerheden ved vores informationstekniske systemer.

4. Lagringens varighed

Dataene slettes, så snart indsamlingen af dem ikke længere er nødvendig med henblik på deres formål. Dette er tilfældet for de personoplysninger fra kontaktformularens indtastningsmaske og, de data, som sendes via e-mail, når den pågældende kommunikation med brugeren er afsluttet. Kommunikationen er afsluttet, når dette kan ses ud fra forholdene, at det pågældende spørgsmål er blevet besvaret endeligt.

De øvrige personoplysninger, som indsamles under afsendelsen, slettes senest efter en frist på syv dage.

5. Mulighed for tilbagetrækning og sletning

Brugeren har altid mulighed for at trække sit samtykke af behandlingen af personoplysninger tilbage. Hvis brugeren tager kontakt til os via e-mail, kan vedkommende altid gøre trække sit samtykke af lagringen af sine personoplysninger tilbage. I sådanne tilfælde kan kommunikationen ikke fortsættes.

En tilbagetrækning af samtykket og en tilbagetrækning af lagringen kan ske telefonisk (navn og adresse på den dataansvarlige) samt via e-mail til withdrawal@adelphi.de.

Alle personoplysninger, som er blevet gemt i forbindelse med kontakten, slettes i dette tilfælde.

IX. Integrerede YouTube-videoer

På enkelte af vores hjemmesider har vi integreret Youtube-videoer. Ejeren af de pågældende plugins er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Når du besøger en side med YouTube-plugin’et, oprettes der en forbindelse til serverne hos Youtube. Derved meddeles det Youtube, hvilke sider du besøger. Hvis du er logget på med din Youtube-konto, kan Youtube tilordne din internetadfærd til dig personligt. Du kan forhindre dette ved, at du først logger dig af din Youtube-konto.

Når en Youtube-video går i gang, benytter udbyderen cookies, som indsamler henvisninger om brugeradfærden.

Hvis lagringen af cookies er blevet deaktiveret for Google-Ad-programmet, behøver man heller ikke regne med, at der gemmes sådanne cookies, når du ser Youtube-videoer. Youtube gemmer dog også ikke-personrelaterede oplysninger i andre cookies. Hvis du vil forhindre dette, skal du blokere lagringen af cookies i browseren.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos Youtube i udbyderens databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=da

X. Integrerede Vimeo-videoer

På enkelte af vores hjemmesider har vi integreret Vimeo-videoer. Ejeren af det pågældende plugin er Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Når du besøger en side med Vimeo-plugin’et, oprettes der en forbindelse til serverne hos Vimeo. Derved meddeles det Vimeo, hvilke sider du besøger. Hvis du er logget på med din Vimeo-konto, kan Vimeo tilordne din internetadfærd til dig personligt. Du kan forhindre dette ved, at du først logger dig af din Vimeo-konto.

Vi gør opmærksom på, at Vimeo kan benytte Google Analytics og henviser til databeskyttelseserklæringen (https://www.google.com/policies/privacy) samt Opt-Out-mulighederne for Google-Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) eller indstillingerne for Google for brug af dataene til marketingsformål (https://adssettings.google.com/).

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos Vimeo i udbyderens databeskyttelseserklæring: https://vimeo.com/privacy.

XI. Social Media

Vi er til stede på sociale netværk og online-platforme for at kunne kommunikere med interesserede og brugere, der bruger disse medier aktivt, og for at kunne informere dem om vores tjenester. Når netværk og platforme tilgås, gælder ejerens forretningsbetingelser og databehandlingsretningslinjer.

Såfremt der ikke findes andre oplysninger inden for rammerne af vores databeskyttelseserklæring, behandler vi brugernes data, såfremt disse kommunikerer med os på de sociale netværk og platforme, f.eks. ved at skrive indlæg på vores hjemmesider eller sende beskeder til os.

1. Anvendelse af Facebook-komponenter

De på vores sider anvendte „Social Media-knapper“, der er i overensstemmelse med databeskyttelsen, opretter ikke en direkte forbindelse til det sociale netværk Facebook (facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), når du besøger vores hjemmeside.

Hvis du klikke på Facebook "Synes godt om-knappen", mens du er logget på med din Facebook-konto, kan indholdet på vores sider linkes til din Facebook-profil. Derved kan Facebook tilordne dit besøg af vores sider til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke får kendskab til indholdet af de sendte data samt deres brug hos Facebook. Du kan finde flere oplysninger i databeskyttelseserklæringen hos Facebook på https://da-dk.facebook.com/policy.php.

2. Anvendelse af Twitter-anbefalingskomponenter

De på vores sider anvendte „Social Media-knapper“, der er i overensstemmelse med databeskyttelsen, opretter ikke en direkte forbindelse til det tjenesten Twitter (Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.) når du besøger vores hjemmeside.

Ved at benytte Twitter og funktionen "Re-Tweet” forbindes de af dig besøgte hjemmesider med din Twitter-konto og oplyses over for andre brugere. Derved sendes der også data til Twitter.

Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke får kendskab til indholdet af de sendte data samt deres brug hos Twitter. Du kan finde flere oplysninger i databeskyttelseserklæringen hos Twitter på https://twitter.com/privacy.

3. Anvendelse af LinkedIn-anbefalingskomponenter

De på vores sider anvendte „Social Media-knapper“, der er i overensstemmelse med databeskyttelsen, opretter ikke en direkte forbindelse til tjenesten LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA), når du besøger vores hjemmeside.

Hvis du klikke på LinkedIn "Anbefal-knappen", mens du er logget på med din LinkedIn-konto, kan indholdet på vores sider linkes til din LinkedIn-profil. Derved kan LinkedIn tilordne besøget på vores sider til din LinkedIn-brugerkonto.

Vi har hverken indflydelse på de data, som LinkedIn indsamler, eller på omfanget af de data, som LinkedIn indsamler. Vi har heller intet kendskab til indholdet af de data, der sendes til LinkedIn. Detaljer om dataindsamlingen af LinkedIn samt om dine rettigheder og indstillingsmuligheder kan du finde i henvisningerne om databeskyttelse hos LinkedIn. Disse henvisninger kan findes på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XII. Google ReCaptcha

For at beskytte deres ordrer med internetformular anvender hjemmesiderne tjenesten reCAPTCHA fra virksomheden Google Inc. (Google). Forespørgslen er beregnet til at skelne mellem, om indstillingen foretages af et menneske eller misbruges af en automatiseret maskinel bearbejdning. Forespørgslen omfatter afsendelsen af IP-adressen og evt. andre data, der kræves af Google for tjenesten reCAPTCHA, til Google. I forbindelse med dette formål sendes dine indtastninger til Google og anvendes dér. Ved at benytte reCAPTCHA erklærer du dig indforstået med, at den identifikation, som du har givet, inkluderes i digitaliseringen af ældre værker. I tilfælde af, at IP-anonymiseringen aktiveres på denne hjemmeside, forkortes din IP-adresse forinden af Google dog inden for Den Europæiske Unions medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde sendes den komplette IP-adresse tili en server hos Google i USA og forkortes dér. På foranledning af ejeren af denne hjemmeside benytter Google disse oplysninger for at analysere din brug af denne tjeneste. Den IP-adresse, som sendes inden for rammerne af reCAPTCHA af din browser, samkøres ikke med andre data fra Google. Der gælder afvigende databeskyttelsesbestemmelser for disse data for virksomheden Google. Yderligere oplysninger om databeskyttelsesretningslinjerne hos Google kan du finde her: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

XIII. Webanalyse med Matomo (tidligere PIWIK)

1. Omfanget af personoplysningernes behandling

På vores hjemmeside benytter vi Open-Source-softwareværktøjet Matomo (tidligere PIWIK) til at analysere vores brugeres internetadfærd. Softwaren gemmer en cookie på brugerens computer (se ovenfor angående cookies). Hvis enkeltsider på vores hjemmeside tilgås, gemmes følgende data:

 • To bytes i IP-adressen for brugerens tilgående system
 • Dato og klokkeslæt på, hvornår siden blev tilgået
 • Den tilgåede hjemmeside (titel og URL)
 • Den hjemmeside, fra hvilken brugeren er kommet til den tilgåede hjemmeside (referrer)
 • De undersiden, som blev tilgået fra den tilgåede hjemmeside
 • Tiden for visning af hjemmesiden
 • Tilgåelseshyppighed for hjemmesiden
 • Skærmopløsning
 • Klokkeslæt iht. den besøgendes tidszone
 • De filer, der blev klikket på og downloadet
 • Links til eksterne hjemmesider, som der blev klikket på
 • Sidens opbygningstid (den tid, som der kræves op at opbygge og vise siden)
 • Den besøgendes sted: Land, region, by, ca. bredde- og længdegrad (geoposition) baseret på internetadgangspunktet
 • Browserens hovedsprog
 • Browserens brugeragent (User Agent)

Softwaren kører i den forbindelse udelukkende på serverne til vores hjemmeside. Der foretages kun en lagring af brugerens personoplysninger på dette sted. Dataene videregives ikke til tredjepart.

Softwaren er indstilles, så IP-adresserne ikke gemmes fuldstændigt, men 2 bytes i IP-adresse gøres ukendelige (f.eks.:  192.168.xxx.xxx). På denne måde er det ikke længere muligt at tilordne den forkortede IP-adresse til den tilgående computer.

2. Retligt grundlag for behandlingen af personoplysninger

Det retlige grundlag for behandlingen af brugerens personoplysninger er art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

3. Formålet med databehandlingen

Behandlingen af brugerens personoplysninger giver os mulighed for at analysere brugerens internetadfærd. Ud fra analysen af de indsamlede data kan vi sammenfatte informationer angående brugen af de enkelte komponenter på vores hjemmeside. Dette hjælper os til løbende at kunne forbedre vores hjemmeside og dens brugervenlighed. I disse formål ligger også vores legitime interesse i behandling af dataene iht. art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Ved anonymiseringen af IP-adressen beskyttes brugerens interesser angående personoplysningerne i tilstrækkelig grad.

4. Lagringens varighed

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige med henblik på registreringsformålet.

I vores tilfælde sker det efter 6 måneder.

5. Mulighed for tilbagetrækning og sletning

Cookies gemmes på brugerens computer og sendes fra denne til vores side. Derfor har du som bruger også komplet kontrol over anvendelsen af cookies. Ved at ændre indstillinger i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen fra cookies. Allerede gemte cookies kan altid slettes. Dette kan også foregå automatiseret. Hvis cookies deaktiveres for vores hjemmeside, kan alle funktionerne på vores hjemmeside eventuelt ikke anvendes i fuldt omfang.

Vi tilbyder brugerne på vores hjemmeside en Opt-Out for analyseproceduren. I denne forbindelse skal du klikke på det pågældende link. På denne måde gemmes der en ekstra cookie på dit system, som fortæller vores system, at brugerens data ikke skal gemmes. Hvis brugeren imidlertid sletter den pågældende cookie fra sit system, skal Opt-Out-cookien gemmes på ny.

Du kan finde flere opolysninger om privatsfæreindstillingerne i Matomo-softwaren i følgende link: https://matomo.org/docs/privacy/.

XIV. Den registrerede persons rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles, er du iht. GDPR den registrerede person, og du har følgende rettigheder over for den dataansvarlige:

1. Ret til indsigt

Du har ret til at kræve en bekræftelse af den dataansvarlige om, at de personoplysninger, som vedrører dig, behandles af os.

Hvis der foregår en sådan behandling, kan du få indsigt om følgende hos den dataansvarlige:

 • formålene med behandlingen af personoplysningerne
 • kategorierne for de personoplysninger, som behandles
 • modtagerne hhv. kategorierne af modtagere til hvilke dine registrerede personoplysninger er blevet videregivet til eller vil blive videregivet til
 • den planlagte varighed for lagringen af dine personoplysninger eller, såfremt det ikke er muligt, at få oplyst de konkrete kriterier for fastlæggelsen af lagringsvarigheden
 • at du har ret til berigtigelse eller sletning af de pågældende data, rettighed til begrænsning af behandlingen udført af den dataansvarlige eller ret til at trække samtykket af denne behandling tilbage
 • at du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed
 • alle tilgængelige informationer om dataenes oprindelse, når personoplysningerne ikke indsamles hos den registrerede person
 • at der findes en automatiseret beslutningsproces inklusive profilering iht. art. 22, stk. 1 og 4, i GDPR og – i det mindste i disse tilfælde – signifikante informationer om den involverede logik samt omfanget af de tilstræbte udvirkninger af en aktuel behandling for den registrerede person.

Du har ret til at kræve indsigt i, om dine personoplysninger er blevet sendt til et tredjeland eller til en international organisation. I denne forbindelse kan du kræve, at blive informeret om de fornødne garantier iht. art. 46 i GDPR i forbindelsen med overførslen.

2. Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse over for den dataansvarlige, såfremt dine behandlede personoplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal foretage berigtigelsen med det samme.

3. Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til fra den dataansvarlige at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte
 • behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses
 • den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller
 • hvis du gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i GDPR, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

Hvis behandling er blevet begrænset i må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med den registreredes samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

Hvis du har opnået en begrænsning af behandling, underrettes af den dataansvarlige, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

4. Ret til sletning

a) Pligt til sletning

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • Dine personoplysninger er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
 • Du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. art. 6, stk. 1, litra a), eller art. 9, stk. 2, litra a), i GDPR, tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.
 • Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i medfør af art. 21, stk. 2, i GDPR.
 • Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.
 • Dine personoplysninger skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Dine personoplysninger er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i art. 8, stk. 1, i GDPR.

b) Information til tredjepart

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne og i henhold til art. 17, stk. 1, i GDPR, er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer den dataansvarlige under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger.

c) Undtagelser

Rettigheden for sletning gælder ikke, såfremt behandlingen er nødvendig

 • for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed
 • for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
 • af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med art. 9, stk. 2, litra h) og i), samt artikel 9, stk. 3, i GDPR
 • til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, i GDPR, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i litra a), sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
 • for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

5. Ret til underretning

Hvis du har benyttet rettigheden til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen over for den dataansvarlige, er denne forpligtet til, at meddele alle modtagere, som har fået overdraget dine personoplysninger, om denne berigtigelse eller sletning af data eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller er forbundet med et uforholdsmæssigt stort arbejde.

Over for den dataansvarlige har du ret til at blive informeret om disse modtagere.

6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger, som du har stillet den dataansvarlige til rådighed, et struktureret, almindeligt og maskinlæseligt format. Desuden har du ret til at sende disse data til en anden ansvarlig uden at hindre den ansvarlige, som personoplysningerne blev sendt til, såfremt

 • behandlingen sker på baggrund af et samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR, eller art. 9, stk. 2, litra a, i GDPR, eller efter en kontrakt iht. art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR, og
 • behandlinger sker vha. en automatiseret procedure.

Når du gør brug af din ret har du desuden ret til at kræve, at dine personoplysninger sendes direkte af en dataansvarlige til en anden dataansvarlige, så vidt dette er teknisk muligt. Andre personers friheder og rettigheder må ikke overtrædes herved.

Retten til dataportabilitet finder ikke anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

7. Ret til indsigelse

Den registrerede har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR, herunder profilering baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan du udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

8. Ret til tilbagetrækning af den retlige databeskyttelseserklæring

Du har altid ret til at trække den databeskyttelsesretlige samtykkeerklæring tilbage. Lovligheden af den udførte behandling på baggrund af samtykket berøres ikke ved at trække den databeskyttelsesretlige samtykkeerklæring tilbage.

9. Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen

 • er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den dataansvarlige
 • er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser eller
 • er baseret på dit udtrykkelige samtykke.

Dog må disse afgørelser ikke være baseret på særlige kategorier af personoplysninger iht. art. 9, stk. 1, i GDPR, såfremt art. 9, stk. 2, litra a) eller g) er gældende, og der er truffet passende foranstaltninger for at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.

Med henblik på de i (1) og (3) nævnte situationer skal den dataansvarlige træffe passende foranstaltninger for at beskytte dine registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste din ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

10. Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har sit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at behandlingen af personoplysninger vedrørende vedkommende overtræder denne forordning.

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om forløbet og resultatet af klagen, herunder om muligheden for anvendelse af retsmidler, jf. artikel 78, i GDPR.

XV. Ændring af vores databeskyttelsesbestemmelser

Vi forbeholder os ret til at tilpasse denne databeskyttelseserklæring, så den altid opfylde de aktuelle retlige krav eller for at gennemføre ændringer i vores tjenester i databeskyttelseserklæringen, f.eks. ved at introducere nye services. Den nye databeskyttelseserklæring gælder så ved dit næste besøg.

Dato 25.5.2018