Online prohlášení o ochraně osobních údajů pro www.steam-up.eu

Jsme rádi, že máte zájem o naše služby, a chceme se postarat o to, abyste měli při návštěvě našich internetových stránek jistotu, že Vaše osobní údaje jsou spolehlivě chráněny. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Chceme, abyste věděli, kdy získáváme osobní údaje, jaké údaje získáváme a jak s nimi nakládáme. V dalším textu Vás proto informujeme o způsobu, rozsahu a účelu získávání a používání osobních údajů. Tyto informace si můžete kdykoli vyhledat na naší internetové stránce.

Abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, jsou údaje důsledně chráněny před neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním a také před neoprávněným předáním třetím osobám.

Pokud máte dotazy nebo připomínky k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo obecně k problematice ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na našeho (externího) pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje najdete níže v textu).

I. Jméno a adresa správce osobních údajů

Správcem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jiných národních právních předpisů členských států jakož i ostatních ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů je:

adelphi
Alt-Moabit 91
10559 Berlin
Německo

Tel. +49 (30) 8900068-0
Fax +49 (30) 8900068-10
E-Mail: office@adelphi.de
Internetová stránka: https://www.adelphi.de

II. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů u správce je:

Sema Karakas
c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Thielenplatz 3
30159 Hannover
Německo

Tel. +49 (511) 330603-26
E-mail: privacy@adelphi.de
Internetová stránka: https://www.althammer-kill.de

III. Všeobecné informace o ochraně osobních údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zásadně zpracováváme pouze tehdy, když to je zapotřebí k zajištění bezvadného fungování našich internetových stránek a našich služeb. Osobní údaje našich uživatelů vždy zpracováváme pouze se souhlasem uživatele. Výjimku představují případy, kdy nám objektivní důvody znemožňují získat souhlas uživatele předem a kdy je zpracování osobních údajů přípustné podle právních předpisů.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud si pro zpracování osobních údajů obstaráváme souhlas subjektu údajů, slouží k tomu jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Při zpracování osobních údajů, jehož je zapotřebí ke splnění smlouvy, jejímž účastníkem je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí také pro činnosti zpracování, které jsou zapotřebí k provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů zapotřebí ke splnění právní povinnosti, které podléhá naše společnost, slouží k tomu jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

V případech, kdy je nutno chránit životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Pokud je zpracování zapotřebí pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí osoby a pokud před těmito zájmy nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Výmaz údajů a doba uložení

Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uložení. Osobní údaje lze kromě toho ukládat v případě, že to evropský nebo národní zákonodárný orgán stanoví v unijních nařízeních resp. v zákonech nebo jiných předpisech, kterým podléhá správce údajů. Zablokování nebo výmaz dat se provádí také tehdy, když uplyne doba uložení předepsaná výše uvedenými normami, ledaže by další uložení údajů bylo nutné kvůli uzavření nebo plnění smlouvy.

IV. Zpřístupnění internetové stránky a vytváření protokolových souborů

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém vstupu na naši internetovou stránku náš systém automaticky eviduje údaje a informace pocházející z počítačového systému připojeného počítače.

Přitom se shromažďují tyto údaje:

 • informace o typu a používané verzi prohlížeče
 • operační systém uživatele
 • poskytovatel internetových služeb uživatele
 • IP adresa uživatele
 • datum a čas přístupu
 • internetové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naši internetovou stránku
 • internetové stránky, ke kterým systém uživatele přistupuje přes naši internetovou stránku

Údaje se rovněž ukládají do protokolových souborů našeho systému. Tyto údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatele.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné ukládání údajů a protokolových souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy v systému je nutné pro zpřístupnění internetové stránky pro počítač uživatele. Kvůli tomu musí IP adresa uživatele zůstat uložená v systému po dobu trvání návštěvy.

Ukládání do protokolových souborů je zapotřebí k zajištění funkčnosti internetové stránky. Tyto údaje nám kromě toho slouží k optimalizaci internetové stránky a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. V této souvislosti se neprovádí vyhodnocení údajů pro marketingové účely.

U těchto účelů se jedná také o náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile už nejsou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly získány. V případě evidování údajů za účelem zpřístupnění to nastane v okamžiku ukončení návštěvy stránky.

V případě uložení údajů do protokolového souboru činí tato lhůta nejvýše čtrnáct dní. Údaje mohou být případně uloženy i po delší dobu. V takovém případě budou IP adresy uživatelů vymazány nebo anonymizovány tak, aby je už nebylo možné přiřadit k danému klientu.

5. Možnost vznesení námitky nebo odstranění údajů

Získávání údajů kvůli zpřístupnění internetové stránky a ukládání údajů do protokolových souborů je nezbytně nutné pro provoz internetové stránky. Pro uživatele tudíž neexistuje možnost vznesení námitky.

V. Používání cookies

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše internetová stránka používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči resp. internetový prohlížeč je ukládá do počítačového systému uživatele. Pokud uživatel načte internetovou stránku, může být do operačního systému jeho počítače uložen cookie. Tento cookie obsahuje charakteristický znakový řetězec, který při dalším otevření stránky umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče.

Používáme cookies k tomu, abychom uživatelům usnadnili práci s naší internetovou stránkou. Některé prvky naší stránky vyžadují, aby bylo připojený prohlížeč možné identifikovat i po změně stránky.

Do cookies se přitom ukládají a předávají tyto údaje:

 • jestli je v prohlížeči k dispozici JavaScript

Na naší internetové stránce kromě toho používáme cookies, které umožňují provádět analýzu chování uživatelů při prohlížení stránek.

Takto lze předávat následující údaje:

 • náhodně vygenerované ID uživatele
 • čas první návštěvy
 • čas poslední návštěvy
 • počet návštěv

Takto získané údaje o uživatelích se prostřednictvím vhodných technických opatření pseudonymizují. Údaje tudíž nelze přiřadit ke konkrétnímu uživateli. Tyto údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatelů.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů spojené s použitím cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Účelem používání cookies v technicky nezbytných případech je zjednodušit uživatelům práci s internetovými stránkami. Některé funkce naší internetové stránky bychom nemohli vůbec nabízet bez použití cookies. U těchto funkcí je nutné, aby prohlížeč bylo možné opět identifikovat i po přechodu na jinou stránku.

Cookies potřebujeme pro následující aplikace:

 • detekce javaskriptové podpory

Údaje o uživatelích získané s využitím technicky nezbytných cookies se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Účelem analýzy prováděné s využitím cookies je zlepšení kvality a obsahu našich internetových stránek. Analýza cookies nám umožňuje zjistit, jak uživatel pracuje s internetovou stránkou, a na základě toho můžeme průběžně optimalizovat naši nabídku.

Další informace o používaných analytických cookies jsou obsaženy dále v oddílu Analýza internetových stránek prostřednictvím aplikace Matomo.

U těchto účelů se jedná také o náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Doba uložení, možnost vznesení námitky nebo odstranění údajů

Cookies se ukládají do počítače uživatele a z něho se předávají na naše internetové stránky. Jako uživatelé proto také máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenášení cookies. Uložené cookies lze kdykoli vymazat. Dá se to provést také automaticky. Pokud budou cookies určená pro naši internetovou stránku vymazány, může se stát, že některé funkce internetové stránky nebude možné plně využívat.

VI. Šifrování

Kvůli ochraně Vašich údajů používáme při přenosu metody šifrování nad HTTPS, odpovídající současnému stavu techniky (např. TLS/SSL).

VII. Newsletter

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Uživatelé mají na naší stránce možnost odebírat bezplatný newsletter. Při přihlášení k odběru newsletteru se k nám přitom načítají údaje ze zadávacího okna:

 • e-mailová adresa
 • firma / organizace (nepovinný údaj)
 • oslovení (nepovinný údaj)
 • jméno (nepovinný údaj)
 • příjmení (nepovinný údaj)
 • stát (nepovinný údaj)
 • výběr zájmů (nepovinný údaj)

Kromě toho získáváme při přihlášení tyto údaje:

 • IP adresa připojeného počítače
 • datum a čas registrace

V rámci přihlášení si od Vás vyžádáme souhlas se zpracováním údajů a odkazujeme na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním pro potřeby zasílání newsletteru nejsou údaje předávány třetím osobám. Údaje se používají výhradně pro zasílání newsletteru.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů po přihlášení uživatele k odběru newsletteru je v případě udělení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

E-mailovou adresu uživatele získáváme kvůli doručování newsletteru.

Ostatní osobní údaje získáváme v rámci přihlašovací procedury kvůli tomu, abychom zabránili zneužívání služeb nebo používané e-mailové adresy a abychom mohli nabízet cílené informace.

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile už nejsou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly získány. E-mailová adresa uživatele proto bude uložena tak dlouho, dokud bude uživatel odebírat newsletter.

Ostatní osobní údaje, které byly získány v rámci přihlašovací procedury, budou rovněž uložena jen po dobu trvání odběru newsletteru.

5. Možnost vznesení námitky nebo odstranění údajů

Uživatel může odběr newsletteru kdykoli zrušit. Za tímto účelem je v každém newsletteru umístěn příslušný link.

To rovněž umožňuje zrušit souhlas uživatele s ukládáním osobních údajů, které byly předány během přihlašovací procedury.

VIII. Kontaktní formulář a kontakt prostřednictvím e-mailu

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Druhou možností je navázání kontaktu prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V takovém případě budou uloženy osobní údaje, které nám uživatel zašle prostřednictvím e-mailu.

V této souvislosti nejsou údaje předávány třetím osobám. Údaje se používají výhradně pro zpracování konverzace s uživatelem.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je v případě udělení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů předaných v rámci odeslání formuláře resp. e-mailové zprávy, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze zadávacího okna nám slouží výhradně ke zpracování navázaného kontaktu. V případě navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu se také jedná o požadovaný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Ostatní osobní údaje zpracovávané během odesílání formuláře slouží k tomu, abychom zabránili zneužití kontaktního formuláře a zajistili bezpečnost našich informačních systémů.

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile už nejsou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly získány. U osobních údajů pocházejících ze zadávacího okna kontaktního formuláře a u údajů zaslaných e-mailem k tomu dojde v okamžiku ukončení konverzace s uživatelem. Konverzace končí tehdy, když je z okolností patrné, že příslušná skutečnost je s konečnou platností vyřešena.

Další osobní údaje získané během odesílání formuláře budou vymazány nejpozději po uplynutí sedmidenní lhůty.

5. Možnost vznesení námitky nebo odstranění údajů

Uživatel má kdykoli možnost zrušit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud s námi uživatel naváže kontakt prostřednictvím e-mailu, může kdykoli vznést námitku proti ukládání svých osobních údajů. V takovém případě nemůže komunikace pokračovat.

Souhlas lze zrušit a námitku proti ukládání údajů lze vznést telefonicky (jméno a adresa správce údajů) nebo prostřednictvím e-mailu na adrese withdrawal@adelphi.de.

V takovém případě budou vymazány všechny osobní údaje, které byly uloženy v rámci navázání kontaktu.

IX. Vložená videa YouTube

Na některých našich stránkách jsou umístěna videa YouTube. Příslušné pluginy provozuje společnost YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou stránku s pluginem YouTube a kliknete na video, vytvoří se spojení se servery společnosti YouTube. Přitom se YouTube zasílá informace, které stránky navštěvujete. Když jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může YouTube přiřadit Vaše aktivity během prohlížení k Vaší osobě. Tomu zabráníte tím, že se předtím odhlásíte z účtu YouTube.

Při spuštění videa YouTube poskytovatel této služby aktivuje cookies, které shromažďují informace o chování uživatele.

Uživatel, který deaktivoval ukládání cookies pro program Google-Ad, nemusí počítat s takovými cookies ani při prohlížení videí YouTube. YouTube však také používá jiná cookies a umisťuje do nich informace o užívání, které nemají charakter osobních údajů. Pokud tomu chcete zabránit, musíte zablokovat používání cookies v prohlížeči.

Další informace o ochraně osobních údajů u YouTube najdete v prohlášení poskytovatele služby o ochraně osobních údajů na adrese: https://www.google.cz/intl/cz/policies/privacy/

X. Vložená videa Vimeo

Na některých našich stránkách jsou umístěna videa Vimeo. Příslušné pluginy provozuje společnost Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Pokud navštívíte některou stránku s pluginem Vimeo a kliknete na video, vytvoří se spojení se servery společnosti Vimeo. Přitom se společnosti Vimeo zasílá informace, které stránky navštěvujete. Když jste přihlášeni ke svému účtu Vimeo, může Vimeo přiřadit Vaše aktivity během prohlížení k Vaší osobě. Tomu zabráníte tím, že se předtím odhlásíte z účtu Vimeo.

Upozorňujeme, že Vimeo může nasadit Google Analytics, a přitom odkazujeme na prohlášení o ochraně osobních údajů (https://www.google.com/policies/privacy) a na možnosti nepoužívat Google-Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) nebo na možnost nastavení Google pro využívání údajů k marketingovým účelům (https://adssettings.google.com/).

Další informace o ochraně osobních údajů u Vimeo najdete v prohlášení poskytovatele služby o ochraně osobních údajů na adrese: https://vimeo.com/privacy.

XI. Sociální média

Sociální sítě a platformy využíváme jako prostředek, který nám umožňuje bezprostředně komunikovat se zájemci a uživateli a informovat je prostřednictvím těchto médií o našich službách. Při využívání těchto sítí a platforem platí obchodní podmínky a směrnice jejich provozovatelů pro zpracování osobních údajů.

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno něco jiného, zpracováváme údaje uživatelů, kteří s námi komunikují prostřednictvím sociálních sítí a platforem, např. umisťují na našich internetových stránkách své příspěvky nebo nám zasílají sdělení.

1. Používání komponentů sítě Facebook

Na naší stránce se nacházejí „tlačítka sociálních médií“, která splňují požadavky na ochranu údajů a nevytvářejí přímé spojení se sociální sítí Facebook (facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

Pokud jste přihlášení k Facebooku a kliknete na tlačítko „To se mi líbí“, můžete propojit obsah našich stránek s Vaším facebookovým profilem. Facebook pak může přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že jako provozovatelé stránek nemáme informace o obsahu předávaných údajů ani o tom, jak je Facebook využívá. Další informace najdete v prohlášení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů na adrese https://cs-cz.facebook.com/policy.php

2. Nasazení komponentů služby Twitter

Na naší stránce se nacházejí „tlačítka sociálních médií“, která splňují požadavky na ochranu údajů a nevytvářejí přímé spojení se službou Twitter (Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA).

Při používání Twitteru a funkce „Re-Tweet“ se internetové stránky, které jste navštívili, propojí s Vaším účtem na Twitteru a tuto informaci mohou získat další uživatelé. Přitom dochází také k předávání údajů firmě Twitter.

Upozorňujeme, že jako provozovatelé stránek nemáme informace o obsahu předávaných údajů ani o tom, jak je Twitter využívá. Další informace najdete v prohlášení společnosti Twitter o ochraně osobních údajů na adrese https://twitter.com/privacy.

3. Nasazení komponentů služby LinkedIn

Na naší stránce se nacházejí „tlačítka sociálních médií“, která splňují požadavky na ochranu údajů a nevytvářejí přímé spojení se službou LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA).

Pokud jste přihlášení k účtu LinkedIn a kliknete na tlačítko „Recommend“, můžete propojit obsah našich stránek s Vaším profilem LinkedIn. LinkedIn je pak schopen přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu LinkedIn.

Naše společnost nemá vliv na údaje, které LinkedIn takto získává, ani na rozsah, ve kterém je LinkedIn získává. Nemáme ani informace o obsahu údajů, které se předávají službě LinkedIn. Podrobnější informace o získávání údajů ze strany služby LinkedIn a o Vašich právech a možnostech nastavení najdete v prohlášení společnosti LinkedIn o ochraně osobních údajů. Tyto informace najdete na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XII. Google ReCaptcha

Na ochranu údajů předávaných prostřednictvím internetového formuláře využívá internetová stránka službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. (Google). Účelem zaslaného ověřovacího dotazu je zjistit, jestli údaje zadal člověk nebo jestli jde o zneužití služby prostřednictvím automatizovaného, strojového zpracování. Součástí požadavku je zaslání IP adresy a popř. dalších údajů, které Google potřebuje pro službu reCAPTCHA. Vložené údaje budou za tímto účelem předány společnosti Google a dále zpracovány. Využíváním služby reCAPTCHA udělujete souhlas s tím, že Vaše potvrzení bude využito k digitalizaci dřívějších operací. V případě aktivizace IP adresy na této internetové stránce však Google nejprve zkrátí Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské Unie nebo v jiných členských státech smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Na server firmy Google v USA se plná IP adresa předává a zde se zkracuje pouze ve výjimečných případech. Google bude tyto informace používat v zastoupení provozovatele této internetové stránky k vyhodnocení, jakým způsobem využíváte tuto službu. IP adresa, kterou Váš prohlížeč předává v rámci služby reCAPTCHA, nebude Google propojovat s dalšími údaji. Pro tyto údaje platí odlišná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů. Další informace o směrnicích společnosti Google o ochraně osobních údajů najdete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

XIII. Analýza internetových stránek prostřednictvím aplikace Matomo (dříve PIWIK)

1. Rozsah zpracování osobních údajů

K analýze chování uživatelů při návštěvě internetových stránek používáme open source softwarový nástroj Matomo (dříve PIWIK). Software instaluje do počítače uživatele cookie (podrobnější informace o cookies jsou uvedeny výše). Při prohlížení obsahu našich internetových stránek se ukládají následující údaje:

 • dva bajty IP adresy systému připojeného uživatele
 • datum a čas přístupu ke stránce
 • navštívená internetová stránka (název a URL)
 • stránka, ze které uživatel přešel na navštívenou internetovou stránku (referer)
 • podstránky, na které uživatel přechází z prohlížené stránky
 • doba setrvání na internetové stránce
 • frekvence návštěv internetové stránky
 • rozlišení monitoru
 • časový údaj podle časového pásma návštěvníka
 • zakliknuté a stažené soubory
 • odkazy na zakliknuté externí internetové stránky
 • doba generování stránky (doba potřebná pro vygenerování a zobrazení stránky)
 • Lokalita návštěvníka: země, region, město, přibližná zeměpisná šířka a délka (zeměpisná poloha) vycházející z přístupového bodu internetu
 • výchozí jazyk prohlížeče
 • uživatelský agent prohlížeče

Software přitom běží výhradně na serverech naší internetové stránky. Na nich se také výhradně ukládají osobní údaje uživatelů. Údaje se nepředávají třetím osobám.

Software je nastaven tak, aby nebylo možné uložit úplné IP adresy, ale 2 bajty IP adresy se maskují (např.:  192.168.xxx.xxx). To znamená, že zkrácenou IP adresu už nelze přiřadit k připojenému počítači.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů uživatelů nám umožňuje analyzovat jejich chování při prohlížení stránek. Vyhodnocení získaných údajů nám umožňuje vytvořit ucelený soubor informací o užívání jednotlivých komponentů naší internetové stránky. To nám pomáhá průběžně zlepšovat obsah naší internetové stránky a její uživatelskou přívětivost. U těchto účelů se jedná také o náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Anonymizace IP adresy dostatečně naplňuje zájem uživatelů na ochraně jejich osobních údajů.

4. Doba uložení

Data budou vymazána, jakmile už nejsou zapotřebí pro potřeby naší evidence.

V tomto případě činí doba uložení 6 měsíců.

5. Možnost vznesení námitky nebo odstranění údajů

Cookies se ukládají do počítače uživatele a z něho se předávají na naše internetové stránky. Jako uživatelé proto také máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenášení cookies. Uložené cookies lze kdykoli vymazat. Dá se to provést také automaticky. Pokud budou cookies určená pro naši internetovou stránku vymazány, může se stát, že některé funkce internetové stránky nebude možné plně využívat.

Uživatelům poskytujeme na naší internetové stránce možnost nepovolit provádění analýzy. K tomu je nutno použít příslušný link. Do jejich systému se pak uloží další cookie, který signalizuje našemu systému, že nemá ukládat data uživatele. Pokud uživatel tento cookie později vymaže z vlastního systému a nechce zpřístupnit údaje k analýze, musí cookie znovu načíst.

Podrobnější informace o nastaveních aplikace Matomo pro ochranu soukromí najdete pod odkazem: https://matomo.org/docs/privacy/.

XIV. Práva subjektu údajů

Pokud jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, jste v pozici subjektu údajů ve smyslu GDPR a máte následující práva vůči správci údajů:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce údajů potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají.

Pokud jsou údaje zpracovávány, máte právo požadovat od správce informace o následujících skutečnostech:

 • účely, pro které se osobní údaje zpracovávají;
 • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo teprve budou zpřístupněny osobní údaje, které se Vás týkají;
 • plánovaná doba, po kterou budou uloženy osobní údaje, které se Vás týkají, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, práva na omezení jejich zpracování správcem údajů nebo právo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o původu osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4, a – přinejmenším v těchto případech – smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo požadovat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo některé mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat, abyste byli v souvislosti s předáváním údajů informováni o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR.

2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce údajů opravil a/nebo doplnil zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné. Správce údajů je povinen provést opravu neprodleně.

3. Právo na omezení zpracování

Pokud jsou splněny následující podmínky, můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají:

 • pokud popíráte přesnost osobních údajů, které se Vás týkají, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • pokud je zpracování protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
 • pokud správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud není ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, omezeno, mohou být tyto osobní údaje – s výjimkou jejich uložení – zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo pro potřeby určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo kvůli ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud bylo omezení zpracování na základě splnění výše uvedených podmínek zrušeno, správce údajů Vás předem upozorní na to, že omezení zpracování bude zrušeno.

4. Právo na výmaz

a) Povinnost výmazu

Máte právo požadovat od správce údajů, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce je povinen osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • Osobní údaje, které se Vás týkají, už nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Odvoláváte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • Vznášíte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznášíte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje, které se Vás týkají, byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje, které se Vás týkají, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se vztahuje na správce údajů.
 • Osobní údaje, které se Vás týkají, byly získány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b) Informování třetích osob

Jestliže správce zveřejnil osobní údaje, které se Vás týkají, a je povinen tyto údaje podle čl. 17 odst. 1 GDPR vymazat, podnikne s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je jakožto subjekt údajů žádáte, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje resp. kopie nebo replikace těchto osobních údajů.

c) Výjimky

Právo na výmaz není dáno, pokud je zpracování zapotřebí

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce údajů vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v bodu a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, nebo
 • pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Právo být informován

Pokud jste vůči správci uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen oznámit tyto opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování všem příjemcům, jimž byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, ledaže by se to ukázalo jako nemožné nebo bylo spojeno s vynaložením nepřiměřeného úsilí.

Správce je Vás povinen informovat o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud

 • je zpracování podloženo souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo smlouvou podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo na to, aby osobní údaje, které se Vás týkají, byly předány přímo jedním správcem správci druhému, pokud to je technicky proveditelné. Tím nesmí být dotčeny svobody a práva jiných osob.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

7. Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR; to platí také ohledně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Správce pak osobní údaje, které se Vás týkají, dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo Vašimi právy a svobodami, nebo pokud se údaje zpracovávají pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing; to se týká také profilování, pokud souvisí s tímto přímým marketingem.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje, které se Vás týkají, pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti – aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES – máte možnost uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných technologií, u kterých se používají technické specifikace.

8. Právo na zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Zrušením souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho zrušením.

9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí

 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem údajů,
 • povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod jakož i Vašich oprávněných zájmů nebo
 • založeno na Vašem výslovném souhlasu.

Tato rozhodnutí však nesmějí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, ledaže by platil čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) GDPR a byla podniknuta přiměřená opatření na ochranu Vašich práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů.

V případech uvedených v bodech (1) a (3) podnikne správce údajů přiměřená opatření na ochranu Vašich práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů, a to alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě Vašeho místa pobytu, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu projednávání stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle čl. 78 GDPR.

XV. Změna našich ustanovení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů tak, aby bylo vždy v souladu s aktuálními právní požadavky, nebo za účelem zapracování našich služeb do prohlášení o ochraně osobních údajů, např. při zavedení nové služby. Na Vaši další návštěvu se pak bude vztahovat nové prohlášení o ochraně osobních údajů.

Revize: 25.5.2018