Energigennemgange

75 energigennemgange i energitunge industrier

 

I alt 75 energigennemgange foretages indenfor Steam-Up. Energitunge virksomheder fra Østrig, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Grækenland, Italien, Holland og Spanien kan deltage.

 

Fase 1: Kontakt os og bliv involveret

Kontakt din nationale kontakt. Vi give gerne detaljerede oplysninger og koordinere en aftale med energirådgiver.

 

Fase 2: Energieksperter udføre en detaljerede energigennemgang

Energigennemgangen vil blive gennemført af erfarne energieksperter med special viden i damp-teknologi. Før besigtigelsen indsamler, energirådgiver først oplysninger (som f.eks. inventarliste af maskiner). Den omfattende Steam-Up energigennemgangs metoder, fungerer som en retningslinje for besigtigelse og energigennemgang. For andre teknologier vil blive anvendt standard EN 16.247-1

 

Fase 3: Du modtager energigennemgangsrapporten og handlingsplaner klar til implementering

Efter energigennemgang vil du modtage en omfattende rapport. Du får yderligere gratis adgang til Energy Management Centre (EnMC), en web-baseret løsning din energirådgiver bruger til at rapportere sine resultater som færdigsyet handlingsplaner. Handlingsplanerne fokuserer på økonomiske indikatorer for hver foranstaltning og er den perfekte basis for investeringsbeslutning.

 

Fase 4. Organiser realisering af projekter nemt

Med EnMC kan du direkte bygge videre på de færdigsyede handlingsplaner til at definere opgaverne for hver foranstaltning, angive ansvar og tidsfrister. En oversigtsskærm holder dig altid ajour om fremdrift på energiprojekterne. Du kan hurtigt foretage ændringer i tidsplanen med et interaktivt Gantt kort. EnMC leverer yderligere et overvågning værktøj og et energi netværk for erfaringsudveksling.