Audity

75 auditů v energeticky náročných průmyslových odvětvích

 

V rámci projektu Steam-Up bude provedeno celkem 75 auditů. Mohou se jich zúčastnit energeticky náročné podniky z České republiky, Dánska, Itálie, Německa, Nizozemska, Rakouska, Řecka a Španělska.

 

Fáze 1: Kontaktujte nás a zapojte se

Spojte se s Vaším národním kontaktním místem. S radostí Vám poskytneme podrobné informace a zkoordinujeme setkání s auditorem.

 

Fáze 2: Energetičtí experti provedou podrobný parní audit

Audity budou provádět zkušení energetičtí experti s odbornými znalostmi parní techologie. Před provedením analýzy na místě auditor shromáždí první informace (např. inventární soupis strojního zařízení). Jako vodítko pro audity vykonávané na místě slouží komplexní metodika provádění auditů parních systémů v rámci projektu Steam-Up. Pro další technologie bude použita norma pro provádění auditů EN 16247-1.

 

Fáze 3: Obdržíte zprávu o auditu a akční plány

Po dokončení auditu obdržíte komplexní zprávu o auditu. Dále získáte volný přístup do Energy Management Centre (EnMC), webového řešení, které používá Váš auditor k dodatečnému hlášení svých zjištění ve formě akčních plánů. Akční plány se zaměřují na finanční ukazatele jednotlivých opatření a jsou ideálním základem pro investiční rozhodnutí.

 

Fáze 4. Organizujte realizaci opatření s nízkým úsilím

Díky EnMc můžete přímo navázat na akční plány a u každého opatření definovat úkoly, stanovit odpovědné osoby a konečné termíny.  Dashboard Vás bude průběžně informovat o postupu realizace. Můžete rychle provádět změny v časovém plánu pomocí interaktivního Ganttova diagramu. EnMC dále poskytuje monitorovací nástroj a sociální síť Energy Network k výměně zkušeností.