Zákonné oznámení

adelphi research gemeinnützige GmbH

Alt-Moabit 91

10559 Berlin

T +49 (30) 8900068-0

F +49 (30) 8900068-10

office@adelphi.de

Členové vedení: Alexander Carius, Mikael P. Henzler, Walter Kahlenborn

Webová stránka  www.steam-up.eu  je internetovou prezentací projektu Steam-Up, který je realizován v rámci programu Evropské komise Horizon 2020. Webová stránka je hostována na serveru adelphi.

HRB 81753

USt.-ID: DE813281567

Non-profit Status:
adelphi research byla uznána berlínskými daňovými orgány I jako nezisková společnost, naposledy na základě oprávnění z 17.Únor 2020. adelphi podporuje tyto neziskové účely:  podpora vědy a výzkumu a podpora studentů (§ 52 bod 2 věta 1 č. 1 AO), podpora veřejného a profesního vzdělávání (§ 52 bod 2 věta 1 č. 7 AO), podpora ochrany životního prostředí (§ 52 bod 2 věta 1 č. 8 AO) a mezinárodního rozvoje (§ 52 bod 2 věta 1 č. 15 AO).

Odpovědná strana podle paragrafu 5 odstavce 2 Dohody o mezistátním vysílání (§ 55 odst. 2 RStV) a podle paragrafu 2 vyhlášky o informační povinnosti poskytovatelů služeb (§ 2 DL-InfoV)

Osoba zodpovědná za webovou stránku (sekce země “Německo”) podle tiskového zákona:

Alexander Carius

Alt-Moabit 91

10559 Berlin

T +49 30 8900068-0

F +49 (30) 8900068-10

 

Technický kontakt pro webovou stránku (Webmaster):

Daniel Högele

webmaster@adelphi.de

 

Odmítnutí odpovědnosti

Obsah této webové stránky

Adelphi a partneři konsorcia nenesou žádnou odpovědnost za aktuálnost, přesnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na odpovědnost vůči adelphi hmotné nebo nehmotné povahy kvůli škodám způsobeným využitím nebo nevyužitím informací jsou vyloučeny, jelikož adelphi nelze přisoudit žádná záměrná nebo hrubá nedbalost.

Všechny nabídky jsou nepovinné a nezávazné. adelphi a partneři konsorcia si výslovně vyhrazují právo dočasně nebo trvale měnit, doplňovat, odstraňovat nebo ukončit zveřejňování této stránky (nebo její části) bez předchozího upozornění.

Externí odkazy

Tato stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran (externí odkazy). Tyto webové stránky jsou výhradní odpovědností  příslušných  provozovatelů. Nemůžeme proto převzít žádnou odpovědnost za jejich obsah a politiku ochrany dat. V době, kdy byl příslušný odkaz vytvořen, jsme přezkoumali externí obsah, abychom zjistili, zda nepředstavuje žádné porušení zákona, kdy žádné porušení zákona nebylo zřejmé. Nemáme žádný vliv na současnou ani budoucí podobu nebo obsah odkazovaných stránek. Využití externích odkazů v žádném případě neznamená, že si nárokujeme vlastnictví obsahu, na který odkazujeme. Kromě toho se výslovně distancujeme od veškerého nezákonného nebo urážlivého obsahu. V případě, že budete prostřednictvím naší webové stránky nečekaně vedeni k pochybnému obsahu, upozorněte nás prosím na to prostřednictvím emailové adresy webmaster@adelphi.de. Neustálý dohled nad našimi externími odkazy bez konkrétních důkazů o porušení práva není pokládán za rozumný. Takové odkazy budou odstraněny, jakmile o nich bude adelphi informována.

Autorská práva a zákon o ochranných známkách

Obsah této webové stránky se chráněn zákonem o autorských právech. Bez výslovného povolení adelphi nesmí být žádná část této webové stránky  reprodukována nebo zpracována za použití elektronických systémů, kopírována nebo distribuována, nejsou-li tyto činnosti povoleny zákonem o autorských právech.  

Digitální portrétní fotografie zaměstnanců adelphi, tak jak jsou hostované na této stránce,  mohou být bezplatně reprodukovány; adelphi však musí být uznána jako držitel zobrazovacích práv (autorská práva).

Fotografie a obrázky použité na této webové stránce  jsou buď součástí vlastní fotobanky adelphi, nebo jde o licencovaný vizuální materiál. Informace o autorských právech ke každé fotografii/obrázku se zobrazí  přímo na dotyčné fotografii/obrázku nebo přímo vedle ní/něj.

Všechny značky a ochranné známky zmíněné na této webové stránce podléhají ustanovením platného zákona o ochranných známkách a v případě potřeby zákona o vlastnických právech jednotlivých vlastníků autorských práv..

Ochrana dat

Přečtěte si prosím naše  online Prohlášení o ochraně dat.

 

Právní účinnost tohoto odmítnutí odpovědnosti

Toto odmítnutí odpovědnosti je třeba považovat za součást internetových zveřejnění adelphi a konsorcia partnerů.  V případě, že části nebo jednotlivá znění tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo neodpovídají zcela platným právním předpisům, zůstávají zbývající části tohoto dokumentu, co se týče obsahu a platnosti zcela nedotčeny.

Steam-Up na sociálních sítích

Toto zákonné upozornění platí I pro případnou budoucí přítomnost projektu Steam-Up na sociálních sítích.