Juridische kennisgeving

Steam-Up

The website wordt gehost door:

adelphi

Alt-Moabit 91
10559 Berlin

T +49 (30) 8900068-0
F +49 (30) 8900068-10

office@adelphi.de

Directeuren: Alexander Carius, Mikael P. Henzler, Walter Kahlenborn

The Website www.steam-up.eu  is the internet presentative van het Steam-Up project dat  uitgevoerd wordt binnen het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie. De Website wordt gehost door een server van adelphi:

adelphi research gemeinnützige GmbH

Alt-Moabit 91
10559 Berlin

T +49 (30) 8900068-0

F +49 (30) 8900068-10

office@adelphi.de

District Charlottenburg

HRB 81753

USt.-ID: DE813281567

Non-profit Status:
adelphi research is erkend door het ‘Finanzamt für Körperschaften I’ in Berlijn als non-profit organisatie met een besluit van 17 februari 2020. Adelphi dient de volgende doelen: milieu-educatie en voorlichting.

Verantwoordelijke partij volgens Section 5 van het internationale Uitzendingsovereenkomst, volgens de wettelijke verplichtingen.

 

Verantwoordelijk persoon voor de Nederlandse sectie van de website is

 

Antoinet Smits

RVO

Postbus 8424

3503 RE Utrecht

T +31 88 6022358

Antoinet.smits@rvo.nl

Technisch aanspreekpunt voor de website (Webmaster):

Daniel Högele

webmaster@adelphi.de

Legal Disclaimer

Contents of this website

Inhoud van deze website

Adelphi en de consortium partners nemen geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit , juistheid, volledigheid of de kwaliteit van de verstrekte informatie . Aansprakelijkheid claims tegen Adelphi van materiële of immateriële aard als gevolg van schade veroorzaakt door het gebruik of de onbruik van de informatie zijn uitgesloten , voor zover er geen opzet of grove nalatigheid kan worden toegeschreven aan adelphi .

Externe Links

Deze site bevat links naar websites van derden (externe links). Deze websites zijn de verantwoordelijkheid van hun respectieve operators. We kunnen daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming. We hebben, op het moment waarop de betreffende koppeling is gemaakt, de externe inhoud beoordeeld om vast te stellen of er sprake is van wettelijke overtredingen. Dat was op dat moment niet het geval. Wij hebben geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Wij distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle illegale of aanstootgevende inhoud. In het geval dat u via onze website onverwacht tot twijfelachtige inhoud wordt geleid, meldt het ons van deze via het e-mailadres webmaster@adelphi.de.

 

Copyright and Merkenrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Adelphi mag geen enkel onderdeel van deze website worden gereproduceerd of verwerkt met behulp van elektronische systemen gekopieerd of verspreid, tenzij dergelijke activiteiten uitdrukkelijk auteursrechtelijk zijn toegestaan.
Digitale portretfoto's van adelphi werknemers gehost op deze website mag gratis worden gereproduceerd; Adelphi moet echter worden bijgeschreven als de houder van de beeldrechten. Foto's en afbeeldingen gebruikt op deze website zijn ofwel deel uit van de eigen bank van beelden adelphi 's , of ze worden in licentie gegeven beeldmateriaal. Copyright informatie voor elk beeld wordt binnen getoond worden op direct naast de afbeelding in kwestie.

Alle merken en op deze website genoemde handelsmerken zijn onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke merkenrecht en , in voorkomend geval , de eigendomsrechten

Data Protection

Leest u alstublieft ons ‘Online Data Protection Statement’. U kunt dit vinden onder aan de website www.steam-up.eu  naast de juridische kennisgeving.

Legal Validity of this Disclaimer

Deze disclaimer kann als onderdeel van het Adelphi en het consortium partners internet publicaties worden beschouwd . Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de toepasselijke huidige wet, zullen deze worden aangepast. De overige delen van het document blijven , in inhoud en geldigheid , geheel onaangetast.

Steam-Up op sociale media

Deze juridische kennisgeving geld took voor Steam-Up presentaties op sociale media.