Ambice

Projekt Steam Up se zaměřuje na zvyšování energetické účinnosti ve velkých průmyslových odvětvích. Pozornost je věnována odvětvím, v kterých se využívají parní systémy a elektromotory, jejichž potenciál úspor je v daném sektoru nejvyšší, cca 70 % celkového potenciálu úspor energie.

Projekt bere v úvahu ponaučení z minulosti a nabízí inovativní přístup k zapojení vysoké úrovně managementu, podpořeného hloubkovými audity a školicím programem vytvořeným na míru.

Projekt Steam Up usiluje o dosažení úspor energie ve výši  55,6 GWh/rok. Dlouhodobou ambicí je dosáhnout plného potenciálu úspor a přispět k čistému a energeticky úspornému průmyslu v Evropě.