Ambitie

De ambitie van het Steam Up project is de energie efficiëntie in de industrie te verbeteren. De focus ligt op industrieën die stoom en elektrische motorsystemen gebruiken, omdat hier het hoogste energiebesparingspotentieel ligt, namelijk zo’n 70% van het totaal. Het project neemt daarbij de geleerde lessen uit het verleden in acht, en biedt een innovatieve benadering om het hoger management ook erbij te betrekken, op basis van diepgaande audits en op maat gemaakte trainingsprogramma’s.

Binnen het project probeert Steam Up een energiebesparing van 55,6 GWh/year te halen. De ambitie op de lange termijn is het volledige besparingspotentieel te bereiken en bij te dragen aan een schoon en energie efficiënte Europese industrie.