Formål

Steam Up har til formål at forbedre energieffektiviteten i store industrier. Fokus er på industrier, der anvender damp, der har den højeste energibesparende potentiale i denne sektor, ca. 70% af den samlede energibesparelsespotentiale.

Projektet tager erfaringerne fra fortiden i betragtning, og byder på en innovativ tilgang til at involvere højt ledelsesniveau, støttet af dybtgående energigennemgange og et skræddersyet uddannelsesprogram.

Indenfor projektet arbejder Steam Up efter at opnå energibesparelser på 55,6 GWh / år. Ambitionen på længere sigt er at nå det fulde besparelsespotentiale og bidrage til en renere og mere energieffektive europæiske industri.