Externe Links

NEB: Non-Energy Benefits

Energiebesparingsprojecten hebben vaak naast de verwachtte energiebesparingen ook andere gunstige effecten. Deze bijeffecten kunnen van significante waarde zijn en zelfs de waarde van de bespaarde energy sterk overtreffen. Deze effecten worden de ‘Non Energy Benefits’ genoemd, NEB’s en verwijzen naar naar alle bijeffecten die ontstaan na de uitvoering van een energiebesparingsproject.

Deze link voorziet in aanvullende informatie over NEB’s en in een webtool voor het verzamelen en definiëren ervan: http://neb.uk.teknologisk.dk/