Home

Home

Bedrijven die een stoom installatie gebruiken kunnen relatief eenvoudig veel energie besparen. Het STEAM UP project wil de kloof overbruggen tussen  veelbelovende audits en daadwerkelijke  invoering van kostenbesparende maatregen. Bij het hoger management staat energiebesparing niet op de agenda en het technisch kader heeft niet voldoende kennis om dit aan te jagen. Met een serie bruikbare business cases, waarin ook de non-energy benefits zijn meegenomen en een uitgebreid audit- en training-programma voor technici en adviseurs, hoopt STEAM UP bij te dragen aan energiebesparing bij de Nederlandse industrie, en daarmee aan de Europese doelstelling voor 20% energiebesparing in 2020. 75% van het potentieel aan energiebesparing in de industrie is gerelateerd aan motoren en stoom installaties. Het Steam Up project bouwt voort op de ervaringen uit eerdere op dit potentieel gerichte projecten en programma’s die leren dat de oorzaken vooral gezocht moeten worden in:

  • Gebrek aan goede business cases
  • Onvoldoende technische expertise in energy efficiëntie in de hele keten
  • Onvoldoende inbedding van het onderwerp in de organisatie

STEAM-UP wil deze obstakels overwinnen door:

Een business case te maken op basis van 75 intensieve audits met de nieuwste technologie, kennis en voordelen bovenop de energiebesparing.
Operationele kosten voor bedrijven verminderen door het aanbieden van integrale oplossingen voor de implementatie van audit-resultaten en resultaten.
Een training- en coachingsprogramma voor 500 energie-auditors, ESCOs, facilitaire managers, adviseurs en training instituten

Steam-up legt de nadruk op de integratie van audit rapportage met energie management, zodat de voorgestelde energiebesparende maatregelen ook gerealiseerd worden.  Het Steam Up Energy Management Centre (EnMC) is een online systeem dat de aanbevelingen vertaalt in concrete actieplannen, met inbegrip van gedetailleerde informatie over de kosten effectiviteit. Dit gebeurt aan de hand van concrete business cases met informatie en gegevens die nodig zijn om investeringsbeslissingen te nemen. Energie managers in bedrijven ontvangen een nauwkeurige Gantt-grafiek met taken en verantwoordelijkheden.