Domovská stránka

Projekt Steam Up se zaměřuje na hodnocení podstatného a snadno dosažitelného potenciálu úspor energie parních systémů v těžkém průmyslu na podporu cílů EU v oblasti energetické účinnosti. Za tímto účelem budou v rámci projektu Steam Up vedoucím pracovníkům představeny konkrétní obchodní případy, které vycházejí ze 75 podrobných auditů provedených v různých evropských zemích. Program na budování kapacit pro technický personál a poradenské firmy zajišťuje dobrou návratnost investic. Ve všech evropských průmyslových odvětvích existuje velký, snadno dosažitelný potenciál úspor energie. Cílem projektu Steam Up je zvýšit energetickou účinnost parních systémů a přispět ke snížení emisí CO2 díky úspoře 55,6 GWh ročně v těžkém průmyslu v evropských zemích. Potenciál úspor v evropském průmyslu činí 13 %, z čehož 75 % připadá na průmyslová odvětví, která používají parní systémy a elektromotory. Obecně se jedná o velká, energeticky náročná odvětví, jako je chemický, potravinářský, textilní papírenský a celulózový průmysl.

Projekt Steam Up klade zvláštní důraz na začlenění zpráv o auditech do firemního energetického managementu kvůli realizaci navržených energeticky úsporných opatření. Z toho důvodu nabízí projekt Steam Up on-line systém Energy Management Centre (EnMC), který automaticky převede doporučení do obsáhlých akčních plánů, včetně podrobných informací o ziskovosti. Systém Management je k dispozici společně s  jasným obchodním případem, který zhuštěně poskytuje informace a údaje potřebné k učinění investičních rozhodnutí. Energetičtí manažeři v podnicích získají přesný Ganttův diagram obsahující úkoly a budou moci určit zodpovědné osoby a stanovit konečné termíny. Mezi další funkce EnMC patří monitorování úspěchů dosažených díky úsporným opatřením, benchmarking a provozování help desk.