Home

Steam Up har til formål at vurdere den betyde lige og let at opnå energibesparende potentiale dampsystemer i tung industrien, for at støtte EU-målsætninger for energieffektivitet. For at efterkomme dette vil Steam Up fremlægge konkrete business cases til beslutningstagerne, baseret på 75 detaljeret energigennemgange fra flere europæiske lande. Et kompetence opbygning program for teknisk personale og konsulentvirksomheder for at sikrer gode investeringer.

Der er en store lettilgængelige energibesparelsespotentialer i alle sektorer af den europæiske industri. Formål med Steam Up projektet er at reducere bidraget af CO2 ved damp via energieffektiviteten som vil føre til besparelser på 55,6 GWh i den tunge industri over hele Europa. Den europæiske industri har et besparelsespotentiale på 13%, hvoraf 75% er fundet i industrier, der bruger damp og elektriske motorsystemer. Generelt er disse store energiintensive industrier som producere kemikalier, papir og papirmasse, mad og tekstil.